کتاب «گزیده ی آثار» نگار حسن زاده منتشر گردید

کتاب «گزیده ی آثار» نگار حسن زاده منتشر گردید

 

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان کتاب «گزیده ی اشعار» شاعره سرشناس آذربایجانی نگار حسن زاده را منتشر نمود. شاعر مردمی آذربایجان رامیز روشن دیباچه ای تحت عنوان «اشعار خواندنی و شنیدنی» بر آن نگاشته است. مترجم اشعار شاعره از زبان روسی به زبان آذربایجانی شاعر سرشناس آذربایجانی سلام سروان است و ویرایش اثر بر عهده ی مترجم معروف ماهر ن. قارایف بوده است.

 

اشعار خواندنی و شنیدنی

نیک می دانم که خواننده ها تا چه اندازه چشم به راه ترجمه ی اشعار شاعره ی سرشناس آذربایجانی نگار حسن زاده بودند شاعری که اشعارش به زبان های مختلف ترجمه شده است. راستش را بگویم، این که ترجمه ی اشعار این شاعره ی توانا در زبان مادریش چگونه خواهد بود نیز برای من جالب بود.

صدا و سخن

شاعر بزرگ آلمانی نوالیس شعر را به عنوان «مرحله ی گذار» میان هنر و موسیقی می داند. از این منظر، می توان حدس زد که اشعار نگار حسن زاده، که آکنده از مصراع هایی است که مملو از تشبیهات زیبا و اعجاب انگیز است، تا چه اندازه می تواند هماهنگ باشد. نگار تنها شعر را نمی سراید بلکه شعر را هم می گوید. شعر نگار نه تنها خوانده می شود بلکه در عین حال شنیده هم می شود. من نمی دانم دیدگاه خود نگار چیست ولی به نظر من در شعر روسی دلخواه ترین شعرا برای او، لابد، سِوِتایِوا و آخمادولینا است.

اگر در سده ی قبلی یک شاعره ی با استعداد همنام با نگار خانم داشتیم و در عصر حاضر نیز هیچ اثری از کمبود شاعره ی جوان دیده نمی شود، ولی این را هم نمی دانم کدامیک از همه بیشتر به نگار خانم نزدیک ترند. هر چه هست، این امر مسلم است که دیدگاه سلام سروان بسیار متفاوت از نگار حسن زاده است.

شنا خواهد کرد، شنا خواهد کرد در شفق خویش،

دلی که در دل شبی ناگاه از خواب غفلت بیدار می شود.

دیگر تمامی اسرارم را فاش گفتم،

یعنی دیگر تمام کلیدهایم را گم کردم.

 

مترجم اثر به زبان آذربایجانی، سلام سروان، مطابق سنت منحصر به فردش که در اشعار خود نیز به وفور دیده می شود، ترجیح می دهد معانی را بیشتر در لفافه گفته و یافتن کلید برای باز کردن قفل معانی را به خود خواننده بسپارد. هر چند که شاعره ی ما در بیان کلام بخشنده و شاعر مترجم ما ترجیح می دهد در بخشش کلام خسّت به خرج دهد، ولی هر دو یک وجه اشتراک دارند: این که هر دو استاد سخن اند.

از زمان های قدیم گفته اند که ترجمه ی شعر به طریق اولی نوعی مسابقه هم هست.

چون می دانم در آخر کار بازنده خواهم بود و مؤلف شعر برنده، هیچ گاه خود وارد وادی ترجمه ی شعر نشده ام حتی اگر شعری را بیش از حد دوست داشته باشم. چرا که وقتی آن اشعار را پس از ترجمه ی شعرای دیگر مرور می کنم یک بار دیگر به این نتیجه می رسم که از اول حق با من بوده است.

ولی در این اثر سلام سروان هیچ ادعای هماوردی با نگار حسن زاده ندارد. او یک هدف بیشتر ندارد: انتقال بی عیب و نقص بیان شعری کلام، تفکر نهفته در اشعار و معانی نهفته در شهر به زبان استعاری که روش منحصر به فرد شاعر است و آن قدر هم ساده نیست حتی در بعضی موارد این استعارات اثری منفی بر ریتم، آهنگ و موسیقی شعر هم بگذارد.

به باور من، اگر از این خطاهای جزئی و فروگذاری های اندک که بگذریم، کتاب را می توانم حادثه ای خوش در زندگی هر دو شاعر، هم مؤلف و هم مترجم، بدانم و بر خود فرض می بینم که این حادثه ی میمون را به هر دو شاعر تبریک بگویم.

 

رامیز روشن

 

کتاب را می توانید از کتابفروشی های معتبر باکو تهیه فرمایید.

 

 

مقالات دیگر