کتاب «مارخور» شاعر مشهور گرجی وژجا پشاولا در آذربایجان منتشر شد

کتاب «مارخور» شاعر مشهور گرجی وژجا پشاولا در آذربایجان منتشر شد

 

کتاب «مارخور» شاعر مشهور گرجی وژجا پشاولا، در یک همکاری مشترک میان آژانس ترجمه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و خانه ی نویسندگان گرجستان منتشر گردید.

این کتاب حاوی اشعار مشهوری از شاعر مانند «مارخور»، «آلودا کتلاوری»، «مهمان و میزبان» و اشعار دیگر شاعر است. مترجم اثر به زبان آذربایجانی امیر ممدلی، مترجم مشهور زبان گرجی و ویراستار اثر خانم شفیقه شفا است.

کتاب در کتابخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به چاپ رسیده است.

 

علاقه مندان می توانند کتاب را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایند.

 

 

 

 

 

مقالات دیگر