ارمغان «سال شوشا» - «سه شاعره ی بزرگ قاراباغ»

ارمغان «سال شوشا» - «سه شاعره ی بزرگ قاراباغ»

 

به مناسبت «سال شوشا» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به انتشار کتابی در خصوص سه شاعره ی بزرگ آذربایجان نموده است که در شهر شوشا به دنیا آمده اند. کتاب «سه شاعره ی بزرگ قاراباغ» حاوی زندگینامه و آثار سه شاعره ی بزرگ آذربایجان خان قئزی ناتوان، فاطمه خانم کمینه و آشئق پری است.

این کتاب حاوی تابلوهای نفیسی است که تداعی کننده ی محیط ادبی و فرهنگی شهر تاریخی و فرهنگی شوشا در قرن نوزدهم و مجالس ادبی، هنرهای دستی، مجالس موسیقی مقامی آذربایجانی و ساختار معماری محلات و خیابان های این شهر بزرگ فرهنگی را است. کتاب حاوی زندگینامه آثار سه شاعره ی بزرگ آذربایجانی خان قئزی ناتوان، فاطمه خانم کمینه و آشئق پری است که میراث ادبی بزرگی از خود بر جای گذاشته اند.

مؤلف کتاب ادیب و دانشمند بزرگ، دکترای زبان شناسی ولایت قلی اف و ویراستار آن خانم اراده موسالی است.

 

کتاب در کتابفروشی های معتبر آذربایجان در دسترس است.

 

 

مقالات دیگر