مهلت پذیرش آثار مسابقه ی «برگ بو» تمدید گردید

مهلت پذیرش آثار مسابقه ی «برگ بو» تمدید گردید

 

با در نظر گرفتن درخواست های مکرر شرکت کنندگان مسابقه ی «برگ بو» مهلت ارسال آثار تا 31 جولای 2022 (9 آبان 1401) تمدید گردید.

 

شرایط شرکت در مسابقه:

·         در این مسابقه آثار نثر و شعر به زبان آذربایجانی، که در بازه ی زمانی 2020 الی 2022 از زبان اصلی به زبان آذربایجانی ترجمه شده باشد شرکت داده می شوند (در صورتی که نثر است حجم آن نباید بیش از 20000 کاراکتر باشد و حجم کلی اشعار ارسالی نباید بیش از 100 مصراع باشد)؛

·         هر مؤلف فقط می تواند با یک اثر در این مسابقه شرکت نماید؛

·         هیچ گونه محدودیت سنی برای شرکت کنندگان مسابقه وجود ندارد؛

 

مبلغ جوایز نقدی برندگان مسابقه:

نفرات برتر رشته های نثر و شعر:

نفر اول: 2000 (دو هزار) مانات

نفر دوم: 1000 (یک هزار) مانات

نفر سوم: 500 (پانصد مانات)

جوایز تشویقی: 300 (سیصد) مانات

 

نحوه ی ارسال آثار:

·         آثار باید با در کنار نمونه های آثار دیگر ترجمه شده توسط مؤلف از طریق رایانشانی (ایمیل) و یا به صورت چاپی در 5 نسخه ارسال  گردد؛

·         آن دسته از آثاری که بدون رعایت شرایط شرکت در مسابقه ارسال گردند، عودت داده خواهند شد.

 

اسناد و مدارک دیگر

·         رونوشت کارت شناسایی شرکت کننده؛

·         شماره تماس شرکت کننده در مسابقه.

نشانی: شهر باکو، خیابان ع. توپچوباشوف، شماره 74

رایانشانی (ایمیل): musabiqe@aztc.gov.az

تلفن تماس: 69 10 595 (12) 994+

تماس با واتس اپ: 30 89 988 (55) 994+

 

 

 

 

مقالات دیگر