„დაფნის ფოთოლში“ საკონკურსო მასალების მიღების ვადა გაგრძელდა

„დაფნის ფოთოლში“ საკონკურსო მასალების მიღების ვადა გაგრძელდა

  გათალისწინებულ იქნა კონკურს „დაფნის ფოთოლში“ მონაწილეობის მიღების მსურველთა მრავალრიცხოვანი თხოვნა და თარგმნილი ნაწარმოებების მიღების ვადა 2022 წლის 31 ივლისამდე გაგრძელდა.

 

 

 

 

 

 


კონკურსის პირობები

 *კონკურსზე მიიღება  ორიგინალიდან აზერბაიჯანულ ენაზე 2020-2022 წლებში თარგმნილი მცირე პროზაული და პოეტური ნიმუშები:

პროზაული ნაწარმოებები - 20 000-მდე სიტყვა-ნიშანი;

პოეზიის ნიმუშები - 100 სტრიქონი;

  * ერთ ავტორს შეუძლია კონკურსზე წარადგინოს მხოლოდ ერთი ნაწარმოები;

  * კონკურსში მონაწილე კანდიდატებს არ აქვთ ასაკობრივი შეზღუდვა;

     

 

კონკურსის საპრიზო ფონდი

პროზასა და პოეზიაში

    I ადგილი - 2000 (ორი ათასიმანეთი

    II ადგილი ¬ - 1000 (წთმანეთი

    III ადგილი - 500 (ხუთასიმანეთი

    წამახალისებელი პრიზი - 300 (სამასიმანეთი.

 

 

 

 ნაწარმოებების გაგზავნის პროცედურა

  *ნაწარმოებები, ავტორის მიერ თარგმანილი სხვა ნიმუშების ჩამონათვალი და გამომცემლობის დასახელება ელექტრონული ფოსტით ან ქაღალდის ფორმატში უნდა იყოს წარმოდგენილი 5 ეგზემპლარად;

    *ნაწარმოები, რომელიც კონკურსის ფორმატს არ შეესაბამება, ავტორს უბრუნდება;

     დამატებითი დოკუმენტები

    * პირადობის მოწმობის ასლი;

    * კონკურსის მონაწილის საკონტაქტო ნომერი.

 

მისამართიქალაქი ბაქო.თოპჩუბაშოვის ქუჩა 74

ელ.ფოსტა: musabiqe@aztc.gov.az

ტელეფონი: (012) 595 10 69

მობ: (055) 988 89 30 (votsap)

 

 

 

 

და სხვა ...