منظومه ی «هفت پیکر» نظامی گنجوی در اسپانیا منتشر گردید

منظومه ی «هفت پیکر» نظامی گنجوی در اسپانیا منتشر گردید

به مناسبت «سال نظامی» منظومه ی «هفت پیکر» شاعر داهی آذربایجانی، نظامی گنجوی، در اسپانیا منتشر گردید.

لازم به ذکر است این کتاب برای بار نخست به سال 2000 در مادرید منتشر گردیده بود. در آن کتاب نظامی گنجوی به عنوان شاعر فارس معرفی گردیده بود. مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان موفق گردیده با ارائه ی اسناد و مدارک انکارناپذیر آذربایجانی بودن این شاعر نامدار را ثابت کرده و وی را به عنوان شاعر آذربایجانی معرفی نماید.

این کتاب که از سوی انتشارات «Mandala Ediciones» در شهر مادرید، که دارای سنت نشر کتب وزین است، منتشر گردیده است، توسط مترجم مشهور کارمن لینارس به زبان اسپانیولی ترجمه گردیده است. مقدمه ی کتاب به قلم نظامی شناس مشهور رستم علی اف نگاشته شده و ویرایش اثر بر عهده ی زبان شناس اسپانیایی فرانسیسکو کاپیلا مارتین بوده است.

کتاب با استفاده از تابلوهای اصل و با چاپ نفیس چاپ گردیده است. برای گنجانیدن این اثر وزین در کتابخانه ی مرکزی مادرید، کتابخانه های دانشگاه ها و خانه های کتاب و نیز برگزاری مراسم معرفی اثر تمهیداتی در نظر گرفته شده است.


 

 

 

 

مقالات دیگر