مراسم معرفی منظومه ی «هفت پیکر» نظامی گنجوی در شهر مادرید اسپانیا برگزار گردید

مراسم معرفی منظومه ی «هفت پیکر» نظامی گنجوی در شهر مادرید اسپانیا برگزار گردید

به مناسبت هشتصد و هشتمین سالگشت نظامی، «سال نظامی گنجوی»، منظومه ی «هفت پیکر» این شاعر داهی آذربایجان، که در اسپانیا منتشر گردیده است، طی مراسمی در مرکز فرهنگی «اسپانیکو روندا (Espanico Ronda معرفی گردید.

در این مراسم، رئیس جمعیت «ابن عربی» دکترای زبان شناختی «پابلو بننیتو» سخنرانی افتتاحیه را ایراد نموده و مطالبی در باره ی تأثیر منظومه ی هفت پیکر شاعر و متفکر بزرگ آذربایجانی «نظامی گنجوی» بر ادبیات جهانی ارائه نمود. ایشان، هم چنین، فعالیت های مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان را در راستای توسعه ی روابط فرهنگی و ادبی میان آذربایجان و اسپانیا ستود.

سپس مدیر انتشارات «Mandala Ediciones» در شهر مادرید، فرناندو کابال ریِرا، نویسنده و نقاش آنا کرسپو، نماینده ی سفارت جمهوری آذربایجان در اسپانیا مقصد حسین اف و مهمانان دیگر طی سخنانی به آثار آکنده از حکمت ژرف، عدالت، انساندوستی، برابری و عشق به انسانیت نظامی گنجوی اشاره نموده و مطالبی را با شرکت کنندگان در میان گذاشتند.

در پایان این مراسم نویسنده و نقاش آنا کرسپو، ضمن نمایش اسلایدهای تابلو نقاشی خود تحت عنوان «صوفیگری» به سخنان حاضرین پاسخ گفت.

لازم به ذکر است این کتاب برای بار نخست به سال 2000 در مادرید منتشر گردیده بود. در آن کتاب نظامی گنجوی به عنوان شاعر فارس معرفی گردیده بود. مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان موفق گردیده با ارائه ی اسناد و مدارک انکارناپذیر آذربایجانی بودن این شاعر نامدار را ثابت کرده و وی را به عنوان شاعر آذربایجانی معرفی نماید.

این کتاب که از سوی انتشارات «Mandala Ediciones» در شهر مادرید، که دارای سنت نشر کتب وزین است، منتشر گردیده است، توسط مترجم مشهور کارمن لینارس به زبان اسپانیولی ترجمه گردیده است. مقدمه ی کتاب به قلم نظامی شناس مشهور رستم علی اف نگاشته شده و ویرایش اثر بر عهده ی زبان شناس اسپانیایی فرانسیسکو کاپیلا مارتین بوده است.

 

گالری

مقالات دیگر