تلویزیون گرجستان برنامه ای را به فعالیت های مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اختصاص داد

تلویزیون گرجستان برنامه ای را به فعالیت های مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اختصاص داد

 

«کانال 12» تلویزیون گرجستان برنامه ای را به طرح های موفق مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اختصاص داد که در چهارچوب فعالیت های بین المللی این مرکز اجرا گردیده است. در این برنامه رئیس اتحادیه ی نویسندگان گرجستان، ماکوالا قوناشویلی، شاعر سرشناس گرجی بلا کبوریا، رئیس اداره ی روابط بین المللی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان ایلقار قارایف، و مسؤول هماهنگی های فرهنگی گرجی در مرکز ترجمه ی کشوری، نویسنده و مترجم امیر ممدلی شرکت نمودند.

 مجری برنامه، روزنامه نگار سرشناس جمال گورگیلادزه به روند رو به فزون مبادلات فرهنگی و ادبی میان دو کشور گرجستان و آذربایجان اشاره نموده و طی سخنان خود نقش و جایگاه طرح های موفق مرکز ترجمه ی کشوری در راستای توسعه ی این تبادل فرهنگی را ستود. رئیس اتحادیه ی نویسندگان گرجستان ماکوالا قوناشویلی و بلا کبوریا ضمن خاطر نشان ساختن اهمیت طرح هایی که توسط مرکز ترجمه ی کشورهای خارجی، از جمله در گرجستان، اجرا گردیده است، به اهمیت انتشار کتاب «گلچین ادبیات آذربایجانی» به زبان آذربایجانی، انتشار کتاب «دنیا هم چون خواب آب می شود» اثر شاعره ی جوان آذربایجانی لیلا علی اوا و نیز انتشار منظومه ی «لیلی و مجنون»، که به مناسبت «سال نظامی گنجوی» به زبان گرجی منتشر شد، اهمیت این نشریات در غنای فرهنگی گرجستان را بسیار بالا ارزیابی نمودند.

رئیس اداره ی روابط بین المللی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان ایلقار قارایف، و مسؤول هماهنگی های فرهنگی گرجی در مرکز ترجمه ی کشوری، نویسنده و مترجم امیر ممدلی مراتب قدردانی خود را از ارج گذاری زحمات این مرکز توسط شرکت کنندگان برنامه اعلام و در خصوص برنامه های آتی تبادلات فرهنگی و برنامه های این مرکز مطالبی را ایراد نمودند.

 

 

مقالات دیگر