مجموعه داستان های آذربایجانی در جمهوری چک منتشر گردید

مجموعه داستان های آذربایجانی در جمهوری چک منتشر گردید

 

گلچین ادبیات آذربایجانی حاوی آثار ادبا و نویسندگان قرن بیستم آذربایجان همچون عبدالرحیم بیگ حاقوردیف، جلیل ممدقلی زاده، سلیمان رحیم اف، علی ولی اف، میر جلال، انور ممدخانلی، آنار، عزیزه جعفرزاده، مقصود ابراهیم بیگ اف، یوسف صمداوغلو، ائلچین، عیسی ملک زاده، مولود سلیمانلی، کمال عبدالله، شاهمار، سارا نظیراوا، رافیق تاغی، صادای بوداقلی، اعتماد باشکچید و دیگران، که به زبان چک ترجمه شده تحت نام «ساری گلین» در جمهوری چک منتشر گردید.

ترجمه ی آثار از زبان اصلی به زبان آذربایجانی را ایوان بوزدخوا و کلارا خولیکووا بوده است.

کتاب ساری گلین از سوی انتشارات مشهور «کارولینوم» منتشر شده که دارای سنت پرباری از انتشار آثار ادبی درخشان در جهان است. مقدمه ی اثر به قلم آکادمیک نظامی جعفراف نگاشته شده است.

این کتاب، که به صورت یک اثر نفیس چاپ شده است، و انتظار می رود برای معرفی کتاب مراسم مختلفی تشکیل گردیده و در کتابخانه های عمومی و معتبر و نیز کتابخانه های دانشگاه های معتبر این کشور جای داده شود.

 

 

مقالات دیگر