منشورات

فهرست آثار ترجمه شده و منتشر شدۀ

«بنیاد روابط ادبی و ترجمه های هنری آذربایجان»

 

لیست آثار ترجمه شده و منتشر شده در مجلۀ ادبیات جهانی «خزر» و در روزنامۀ ادبی- هنری «یول» بین سالهای 1368- 1393

 

اتوود، مارگارت، (کانادا)، طلوع خورشید، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

ادبیات معاصر شرق، تانکاها، (موتوکو میتی اورا، ماتی تاوارا، آماری خایاسی)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

اردبیلی، صاحب، (ایران)، صداهایی از جنوب، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1990

اساکوسکی، میخائیل، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

استاینبک، جان، (آمریکا)، بلدرچین سفید، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1990

استاینبک، جان، (آمریکا)، نبرد، (حمله و یا تهاجم)، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1990

اسکندر فاضل، (روسیه)، عمو ساندرو و حضرت بنده، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

اشنوز، ژان، (فرانسه)، پشت فرمان، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

اوزدن اوغلو، شیناسی، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

اوغوزجان، یاشار، امید، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

اوغوزجان، یاشار، امید، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

اوغوزجان، یاشار، امید؛ عارف اوزان؛ آشیق چاغلاری، کاراکوچ عبدالرحیم حیالی، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

اوکوجاوا، بولات، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

اولژاس، سلیمان اف، (قزاقستان)، آزمون قزاقستان، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

اولوک، ل، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

اونتی، خوآن کارلوس، (اوروگوئه)، چاه، (پرتگاه)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

ایبسن، هنریک، (نروژ)، کابوس، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013 

آباسیانیک، سعید فائق، (ترکیه)، زن در لانۀ پرستو، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2012

آخماتووا، آنّا، (روسیه)، اشعارش، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

آرلت، روبرتو، (آرژانتین)، خرده مالکان، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

آکوتاگاوا، ریونوسوکه، (ژاپن)، پیامبری از نانکین، توو ز چون، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

آکوتاگاوا، ریونوسوکه، (ژاپن)، گفت وگو در تاریکی، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

آکوتاگاوا، ریونوسوکه، (ژاپن)، مجموعه داستانها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2011

آکوتاگاوا، ریونوسوکه، (ژاپن)، نامه ای به یه دوست، تار عنکبوت، در بیشه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

آلدیس، برایان، (انگلیس)، بیرون، روزنامۀ یول، 1991

آلدینگتون، ریچارد،(انگلیس)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

آمادو، ژرژه، (برازیل)، سروانهای شنزار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008- 2009

آندرسون، شروود، (آمریکا)، ماجرا، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013

آندرییف، لیونید، (روسیه)، قصۀ هفت زندانی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

آیتماتوف، چنگیز، (قیرقزستان)، ابر سفید چنگیز خان، یول، 1991

بابل، ایزاک امانویلوویچ، (روسیه)، گناه عیسی مسیح، پدر، عشق نورس، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1990

بارنز، جولیان پاتریک، (انگلیسی)، نمونه ای از هر نوع، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

براندشتدير، رمان، (لهستان)، مینیاتور، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

بردبری، ری داگلاس، (آمریکا)، غرش آسمان، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

بردیموزادوف، آ، (ازبکستان)، چه کسانی در قبرستان امیر می خوابد؟، یول، 1991

برگی از انجیل، (سلسله هایی از ترجمۀ انجیل)، روزنامۀ یول، 1991

برنان، هربی، (ایرلند)، ترس، دو دقیقه خاموشی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

بل، هاینریش تئودور، (آلمان)، خاطرات پادشاه جوان، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

بل، هاینریش تئودور، (آلمان)، سیمای غمگین من، روزنامۀ یول، 1991

بل، هاینریش تئودور، (آلمان)، عقاید یک دلقک، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

بلاغی، صدرالدین، (ایران)، قصه های قرآن، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1991

بلوف، واسیلی، (روسیه)، من نمی دانم نویسندگی چیست، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

بلوک، الکساندر، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

بلوک، الکساندر، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

بلیک، ویلیام، (انگلیس)، اشعارش، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2006

بن، ن، (چین)، یادداشتهای یک لبخند، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

بنت، استیفن وینسنت، (آمریکا)، در آبهای بابل، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1993

بندتی، ماریو، (اروگوئه مانند زوال گرینویچ، توبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

بنویل، جان، (ایرلند)، دریا، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

بوتزاتی، دینو، (ایتالیا)، هفت فرستاده، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

بورخس، خورخه لوئیس، (آرژانتین)، حافظه شکسپیر، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

بورخس، خورخه لوئیس، (آرژانتین)، کتاب موجودات خیالی، روزنامۀ یول، 1991

بولگاکف، میخائیل، (روسیه)، فرار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2010

بولود، ر، (ترکیه)، اشعارش، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

بیلگی، ب، (ترکیه)، بنفشۀ الجزائر، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

بیورنسون، بیورنستیرن، (نروژ)، شاهزاده، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1996

پارشیکوف، آلکسیی، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

پاسترناک، بوریس، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

پاوند، ازرا، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

پاویچ، میلوراد، (صربستان)، قفس سفید تونسی که به شکل معبد است، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

پروست، مارسل، (فرانسه)، عشق سوان، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

پروی، رائوف، (ازبکستان)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

پروی، رائوف؛ محمد، صالح؛ محمدعلی، محموداف، (ازبکستان)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

پلات، سیلویا، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

پلاتونوف، آندری، (روسیه)، پسر سوم، درب آهنین، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

پلاتونوف، آندری، (روسیه)، پسر سوم، روزنامۀ یول، 1991

پلاتونوف، آندری، (روسیه)، پسر سوم، روزنامۀ یول، 1991

پلتی، سیریا، (آرژانتین)، دختران دوشیزه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

پو، ادگار آلن، (آمریکا)، اشعار، زوال خاندان آشر، نقاب مرگ سرخ، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

پوییگ، مانوئل، (آرژانتین بوسۀ بانوی عنکبوتی، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

پینتر، هارولد، (انگلیس)، مدرسۀ شبانه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

تابوکی، آنتونیو، (ایتالیا)، شب، دریا، راه؛ مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

تارکوسکی، آرسنی، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

ترانسترومر، توماس، (سوئدی)، خاطرات در نگاه من، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

تریفونو اف، یوری، (روسیه)، درخشش آتش براق، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2011

تسوتایوا، مارینا، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

تسوتایوا، مارینا، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

تسوتایوا، مارینا، (روسیه)، اشعاری دربارۀ بلوک، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

تماشک، ک، (بلغارستان)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

تمو، س، (ترکیه)، خروش، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

تورگی، آروید، (نروژ)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2009

تولستایا، تاتیانا، (روسیه)، مربع، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

توین، مارک، (آمریکا)، روزنامه نگاری در تنسی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

جفرس، ر، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013

جفرسون، ح. ک، (آمریکا)، نهنگ، روزنامۀ یول، 1991

جویس، جیمز آگوستین آلویسیوس، (ایرلند)، حادثۀ بدبخت، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

جویس، جیمز آگوستین آلویسیوس، (ایرلند)، خواهران، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

چبانزاده، ب؛ توکای، آ؛ جلیل، م؛ طوفان، ح؛ (ترکهای کریمه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2006

چخوف، آنتون، (روسیه)، کتاب شکایت، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

چرنیک، میچال، (چک)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

چلیک، احمد، (احمد)، با من بیا، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

چوحلی، گدردزی، (گرجستان)، نامه به صنوبر، شاهدرخت درختان، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

چیلادزه، اوتار، (گرجستان)، انسانی که روبه رویم ایستاد، (رمان)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

چیور، جان ویلیام، (آمریکا)، شناگر، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

خارمس، دانیل، (روسیه)، منتخبات، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

خالده، ادیب آدیوار، (ترکیه)، پیراهن آتشین، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1992

داستایفسکی، فیودور، (روسیه)، برادران کارامازوف، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

داغلارجا، فاضل حسنی، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2010

درویش، محمود، (فلسطین)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

دسنوس، روبر، (فرانسه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

دوراس، مارگریت، (فرانسه)، درد، (رمان)، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

دوراس، مارگریت، (فرانسه)، عاشق، (رمان)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2007

دوغان، آلان، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

دوویل، پ، (فرانسه)، نردلند، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

دیکمن، شیناسی، (آلمان)، تولد، روزنامۀ یول، 1991

دیکنسون، امیلی، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

دیکنسون، امیلی، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2011

راتسیفاندریهامانانا، کلاریسه، (ماداگاسکار)، من کیستم؟، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

راسپوتین، والنتین، (روسیه)، قصه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2011

رمبو، آرتور، (فرانسه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

روزه، ج، گ، (پرو)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

روژيويچ، تاديوش، (لهستان اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

رولفو، خوآن، (مکزیک)، پدرو پارامو، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

رولفو، خوآن، (مکزیک)، لووینا، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

رولن، اولویه، (فرانسه)، قیام مقدونیه X، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

ریلکه، راینر ماریا، (اتریش)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2006

زوسکیند، پاتریک، (آلمان)، کنترباس، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

زوکشنکو، میکائیل، (روسیه)، کتاب آبی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

ساباتو، ارنستو، (آرژانتین)، تونل، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013

ساراماگو، ژوزه، (پرتغال)، محدودیت، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

سلین، لویی-فردینان، (فرانسه)، در اعماق اختلافات، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

سندبرگ، کارل، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013

سولژنیتسین، آلکساندر، (روسیه)، خانۀ ماترییونا، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1990

سویرشینسکایا، آنا، (لهستان)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

سویفت، گراهام، (انگلیس)، کشور آبها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

سیس، کارل، (چک)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

سیماشکو، موریس، (اکراین)، سلطان بیبارس، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1992

سیمنون، ژرژ، (فرانسه)، تحقیقات تازه مگره، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1992

سیمونوف، کنستانتین، (روسیه)، منتظر باش بازمی گردم، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

سیمونوف، کنستانتین، (روسیه)، نامۀ باز، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

شاگال، مارک، (روسیه)، تبسم آدم پرنده، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1994

شالم اف، وارلام، (روسیه)، خط زیبا، منظور ویژه، سحر و جادو، زمین شناسان، پروتزها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

شوكشين، واسيلي مكاروفيتش، (روسیه)، باران در نوزادی، برای زندگی روستا انتخاب می کنم، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

شوكشين، واسيلي مكاروفيتش، (روسیه)، زهر مار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990 

شی، هو، (چین)، سرگذشت دانشمند پایتخت، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

شیمبورسکا، ویسواوا، (لهستان)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

صالح، م، (ترکیه)، می شود، می شود، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

صالح، محمد، (ازبکستان)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

علی، س، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

فاکنر، ویلیام، (آمریکا)، روشنایی ماه اوت، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

فاکنر، ویلیام، (آمریکا)، یک گل سرخ برای امیلی، روزنامۀ یول، 1991

فراست، رابرت، (انگلیسی)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

فرخزاد، فریدون، (ایران)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

فریش، ماکس، (سوئیس یهودی آندورا، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1991

فو، داریو، (ایتالیا)، نوزایی دلقک، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

فویان، لی، (چین)، ازدواج پیشبینی شده، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

فوئنتس، کارلوس، (مکزیک)، پدر فرانکنشتینها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

فیتزجرالد، اف. اسکات، (آمریکا)، الماسی به بزرگی هتل ریتز، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

فیتزجرالد، اف. اسکات، (آمریکا)، حکایتها و نامه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

کادوسو، جرج اونلیو، (کوبا)، اونلیوی ما، بعد از چند سال، مه مه، در راه کوه، نی نو، کاستورها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

کافکا، فرانتس، (اتریش)، در کانون اصلاح و تربیت، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1997

کاواباتا، یاسوناری، (ژاپن)، طبیعت، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

کاواباتا، یاسوناری، (ژاپن)، عکس ماه در رودخانه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2007

کریستی، آگاتا، (انگلیس)، شاهد اتهام، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1991

کوپریانف، ویاچسلاو، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

کورتاسار، خولیو، (آرژانتین)، در زدن (دق الباب کردن)، گل زرد، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

کوئلیو، پائولو، (برازیل)، خاطرات یک مغ، (کتاب جنگجوی نور)، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

کیتس، جان، (انگلیس)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

گلاشویلی، نیکولاس، (گرجستان)، سرسو، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

گنرسل، طارق، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

گیم، گ، (انگلیس)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

گینزبرگ، آلن، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

لاگرکویست، پار، (سوئد)، موریس فلیوری، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1992

لاگرلوف، سلما، (سوئد)، نمایش‌نامه‌، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

لانگ‌فلو، هنری وادزورث، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

لسینگ، دوریس، (انگلیس)، روز مرگ استالین، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

لورکا، فدریکو گارسیا، (اسپانیا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

مارتی، خوزه، (کوبا)، در شانه ام، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

مارکز، گابریل گارسیا، (کلمبیا)، ایزابل ماکوندادا به باران می نگرد، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

مارکز، گابریل گارسیا، (کلمبیا)، پاییز پدرسالار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1996

مارکز، گابریل گارسیا، (کلمبیا)، خاطرات روسپیان غمگین من، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

مارکز، گابریل گارسیا، (کلمبیا)، در این شهر هیچ دزدی نیست، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1991

مارویاما، کنژی، (ژاپن)، مرثیه ای برای ماه، (رمان)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

ماندلشتام، اوسیپ، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

مایاکوفسکی، ولادیمیر، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

مترلینک، موریس، (بلژیک)، در آنجا- در داخل؛ نابینایان، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

محفوظ، نجیب، (مصر)، دنیای خدا، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

محموداف، م، (ازبکستان)، سگ بسته، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

ملویل، هرمان، (آمریکا)، بارتلبی محرر، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2011

ملویل، هرمان، (آمریکا)، موبی دیک (مابی دیک) یا نهنگ سفید، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2011

مندوزا، دانیل، (انگلیس)، قلعه سخن، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1992

موآم، ویلیام سامرست، (انگلیس)، باری که از کشتی در حوادث بحرانی انداختندش، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

موآم، ویلیام سامرست، (انگلیس)، بانو فردریک، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

موآم، ویلیام سامرست، (انگلیس)، تئاتر، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

موآم، ویلیام سامرست، (انگلیس)، مادر، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

موراکامی، هاروکی، (ژاپن)، مجموعه حکایات، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1991

موریاک، فرانسوا، (فرانسه)، خانۀ افعی، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

مولدور، لاله؛ نیلگون، مرمره، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2011

میشیما، یوکیو، (ژاپن)، کاملترین اثر آخرین سامورای، میهن پرستی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1991

میلر، آرتور، (آمریکا)، انسان خوش شانس، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

میلر، آرتور، (آمریکا)، قیمت، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2011

میلوش، ساویچ، (یوگسلاوی)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

مینولین، روبرت، (تاتارستان)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

ناباکوف، ولادیمیر، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

ناباکوف، ولادیمیر، (روسیه)، بازگشت چورب، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

نرودا، پابلو، (شیلی)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

نوس، پ، ژ، (پرتغال)، تهدید، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

وراران، امیل، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

ورلن، پل، (فرانسه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

وزنيسينسكي، آندري، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

وسوس، تاریای، (نروژ)، نیلس فت، قصه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

وصیتهای امیر تیمور، روزنامۀ یول، 1991

ولبک، میشل، (فرانسه)، مقالات، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2007

وولف، توماس، (آمریکا)، تور عنکبوتی جهان، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

وولف، ویرجینیا، (انگلیس)، خانۀ ارواح، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

ویان، بوریس، (فرانسه)، قلب طلائی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

ویتمن، والت، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

ویسوتسکی، ولادیمیر، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2007

وییرو، گریگوری، (مولدووا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

هاشک، یاروسلاو، (چک)، نابرابری اجتماعی، صحبتی با گروژیتسکی گرادوناچالنیکی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

هامسون، کنوت، (نروژ)، پان، (مرگ قلا)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

هامسون، کنوت، (نروژ)، ریرسن کاپیتان ستارۀ جنوب، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

هامسون، کنوت، (نروژ)، ریرسن کاپیتان ستارۀ جنوب، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

هاندکه، پیتر، (اتریش)، ترس دروازه‌بان از ضربهٔ پنالتی، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2006

هدایت، صادق، (ایران)، بوف کور، روزنامۀ یول، 1991

هسه، هرمان، (آلمان)، ترجمۀ حال، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

همینگوای، ارنست، (آمریکا)، خوشبختی فرنسیس ماکومبرین طولی نکشید، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

هنری، او، (آمریکا)، لطیفه باز، روزنامۀ یول، 1991

یاماموتو، تارو، (ژاپن)، درخت خشک شده، خرچنگ مودار، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

یسنین، سرگئی، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

یسنین، سرگئی، (روسیه)، مرد تاریک، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

یفتوشنکو، یوگنی، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

یلینک، الفریده، (اتریش)، بازیگر، روزنامۀ یول، 1991

الیوت، تی. اس، (انگلیس)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2008

یوجل، جان، کمال الدین، کامی کامو، متین، آلتوییک، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2009

یوسا، ماریو بارگاس، (اسپانیا)، سالهای سگی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

یونسکو، اوژن، (رومانی)، عابر هوایی، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2008

یونکه، آلوارو، (آرژانتین)، گل رز برای خانم معلم کلاس دوم، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

ییتس، ویلیام باتلر، (ایرلند)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2007

ییلدز، بکیر، (ترکیه)، کربلا، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1991

يانيس بالتويلكس، (لتونی)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990


 

نامه ها و یادداشت های روزانه

 

اخلاق در ترکیه، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

اسماعیل اوا، س، (مقاله)، ویژه گیهای ژانر اثر حکایتی دربارۀ ماجراهای آرتور، گردون پیم «اقدار پونون»، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

اطلاعاتی دربارۀ برنده شدن در جایزۀ نوبل، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1992

اطلاعاتی دربارۀ سزارهای روم، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1991

اونامونو، میگل د، (مقاله)، افسانۀ خورشید گرفتگی، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

اوئه، کنزابورو، (مقاله)، ژاپن و من، قدرت نداویگونۀ هنر، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2006

آذربایجان شمالی در بررسی آئینۀ اجتماعی، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

برندگان جایزۀ نوبل، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1996

بولگاکف، میخائیل، نامه ای به حکومت شوروی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

پاز، اکتاویو، (مقاله)، شعر و شعریات، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

پاز، اکتاویو، (مقاله)، عادات شکستن، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

پاسترناک. بوریس، همینگوی. ارنست، بکت. ساموئل، سه نامه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

پاموک، اورهان، به ترجمۀ اثرهایم نمیتوانم نظارت کنم، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

پائول، همپل، اسرار دیگری، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

پلات، سیلویا، یادداشت ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

تارکوفسکی، آندری آرسن‌یویچ، (مقاله)، هنرمند از زمانۀ خویش عاقلتر نیست، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1991

تارکوفسکی، آندری، نامه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

تسوتایوا، مارینا، یادداشت ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

ثابت اوا، آ، (مقاله)، هنر و ترجمه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

جایزۀ نوبل به چه کسی داده می شود و چگونه اهداء می گردد؟، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1993

چخوف، آنتون، نامه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

دوراس، مارگریت، (یادداشت های روزانه)، درد، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

ریدجون، لیورد، (مقاله)، عزیز نسفی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

ریلکه، راینر ماریا، نامه ای به شاعر جوان، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

سلیمان اف، الزهاس، (مقاله)، آز- یا، (نثری مستند)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1990

سیوت اف، و، (مقاله)، ژاپن جهان را شگفت زده می نماید، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

صمداف، ضابط، (مقاله)، تاریخ مختصر ترکمن های عراق، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

فاکنر، ویلیام، نامه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1992

کافکا،فرانتس، دو نامه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1997

کافکا،فرانتس، نامه ای به ف. باور، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

کافکا،فرانتس، یادداشت های روزانه، روزنامۀ یول، 1991

کافکا،فرانتس، یادداشت های روزانه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

کامو، آلبر، نامه ها به دوست آلمانی، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1997

کامو، آلبر، یادداشت ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

کیتانچی، ز، (مقاله)، واپسین نامه های انور پاشا، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

برادران لورانس و جرالد دارل، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

کیتس، جان، نامه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

گاسپرنسکی، اسماعیل، (مقاله)، غولهای جهان ترک، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 1991

گروسمن، ادیث، (مقاله)، ترجمه و دربارۀ گارسیا مارکس، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

گومیلیف، لف، (مقاله)، برای محو شدن باید متحد شویم، یول، 1991

مارژکوسکی، دیمیتری، (مقاله)، جنایت و مجازات داستیاوسکی، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

مریچ، جمیل، (ترکیه)، ترجمه، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

ممد علی یوا، (مقاله)، سودا، ادبیات آذربایجان توجه تتبعات اروپا را جذب می کند، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

میلارد، پاویچ، (مقاله)، رمانی مشابه دولت، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

میلارد، پاویچ، (مقاله)، نوزایی و پایان روم، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

ناباکوف، ولادیمیر، (روسیه)، (مقاله)، آیا می دانید نویسندۀ مشهور شدن یعنی چه؟، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

نامه های ارنست همینگوی به اسکات فیتزجرالد، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

نامۀ بوریس پاسترناک به استفان اسپندر، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

ولبک، میشل، (فرانسه)، (مقاله)، در داخل سردرگمی، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

وولف، توماس، نامه هایی به مادرم، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

وینویچ، ولادیمر، (مقاله)، می نویسم که بدانم، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

هسه، هرمان، پیری، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

همینگوی، ارنست، نامه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

یوسا، ماریو بارگاس، نامه هایی به نویسندۀ جوان، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

یوسا، ماریو بارگاس، (مقاله)، نیکبینی در بدبینی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

یونسکو، اوژن، رومانیایی، (مقاله)، در بین خواب و زندگی، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005


 

مصاحبه ها

 

اتوود، مارگارت، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

اسکندر کوچک، عصبی ترین شاعر ترکیه، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

انتسنبرگر، هانس ماگنوس، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2010

بندتی، ماریو، ما همه با راههای مختلف به سمت موضوعات واحد گام برمی داریم، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

بنویل، جان، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

بورخس، خورخه لوئیس، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

پاوند، ازرا، مصاحبه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

پاویچ، میلارد، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

پوییگ، مانوئل، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

پینتر، هارولد، مصاحبه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

چخولی، گدردزی، صحبت، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

دالی، سالوادور، صنعتکار، الهام نمی گیره برعکس الهام می دهد، (مصاحبه)، روزنامه یول، 1991

دوراس، مارگریت، (فرانسه)، مصاحبه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2007

دوس پاسوس، جون، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

سلین، لویی-فردینان، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

سویفت، گراهام، نوری در درون خاکستر، مصاحبه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2006

فاکنر، ویلیام، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1992

کامو، آلبر، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

کانتی، الیاس، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

کورتاسار، خولیو کورتاسار، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

کوئلیو، پائولو، پس از ده سال، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

لورکا، فدریکو گارسیا، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

مارکز، گابریل گارسیا، از این جهان خوشم می آید، روزنامۀ یول، 1991

مانداویله، آ، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

مصاحبۀ جین استاین با فاکنر، ویلیام، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

مصاحبۀ یوسا، ماریو بارگاس، با مارکز، گابریل گارسیا، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

موراکامی، هاروکی، نمی حواهم به کسی منحصر شوم، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

میلر، آرتور، مصاحبه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2006

میلر، هنری، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

یان، مو، مصاحبه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013

یانوخ، ق، صحبتهایی با کافکا، یادداشتهای روزانه، روزنامۀ یول، 1991

یلینک، الفریده، (اتریش)، مصاحبه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

یوسا، ماریو بارگاس، بهترین کتاب هنوز در پیش است، مصاحبه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005


 

مقالات

 

اکو، اومبرتو، (مقاله)، معلم و یا نویسنده، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

آپدایک، جان، (مقاله)، خدا وقتی به آمریکا می نگرد، متبسم نیست، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

آرسلان اوغلو، ج، (مقاله)، ظلم ارامنه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

بحر، ابوعثمان عمرو بن، (مقاله)، فضائل الأتراك، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

بحران فدراسیون داشناکها، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1990

بردیایف، نیکلای، (مقاله)، تظاهر روح روسی، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

بردیایف، نیکلای، (مقاله)، طالع یهودیان، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

بروکسوپ، ماریه، (مقاله)، آذربایجان- روزهایی بعد از انقلاب، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

بلوف، یوری، (مقاله)، من نمی دانم نویسندگی چیست؟ مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

ترکیسم در زیبایی شناسی، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

علی یف، روشن، (آذربایجان)، (مقاله)، مفهوم شناسی استراتژی ترجمه در آذربایجان معاصر، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

فیلیپ، او، (مقاله)، از زندان به کرسی ریاست جهوری، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

گناه ترکهای مسختی چیست؟ (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

گوک آلپ، ضیا، (مقاله)، تاریخ ترکیسم، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1991

ویکتور، آرتمونوف، (مقاله)، شهر و معابد، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1990

هاکسلی، آلدوس، (مقاله)، صمیمیت در هنر، سپس خاموشی است، فاجعه، فقط و فقط حقیقت، رمانتیسیسم نو، (مقاله)، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006


 

سخنرانیهای نوبل

 

أوتيليا، س، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

اوئه، کنزابورو، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2006

بل، هاینریش، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2006

پینتر، هارولد، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

ترانسترومر، توماس، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

ساراماگو، ژوزه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

شیمبورسکا، ویسواوا، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2004

فاکنر، ویلیام کاتبرت، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

فو، داریو، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2006

کامو، آلبر، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013

کاواباتا، یاسوناری، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2010

کرتس، ایمره، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2004

کوتسی، جان ماکسول، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

گراس، گونتر، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

لاگرلوف، سلما، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2009

مارکز، گابریل گارسیا، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

مترلینک، موریس، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

موریاک، فرانسوا، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2008

میلوش، چسلاو، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

نایپل، وی. اس، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

نرودا، پابلو، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

هامسون، کنوت، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2009

هسه، هرمان، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

الیوت، تی. اس، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2008

یوسا، ماریو بارگاس، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

ییتس، ویلیام باتلر، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2007


 

ادبیات خاطره ها

 

ابن عربی، الفتوحات المكية، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2007

اوریتا، ماتریلدا، (چیلی)، زندگی ای که با پابلو ترودا سپری شد، مجلۀ خزر شمارۀ 4، 2005

بلاغی، صدرالدین، قصه های قرآن، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 1990

بودا، سیذارتا گَوتاما، کلمات قصار و نظریه ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

بونوئل، لوئیس، با آخرین نفس‌های‌ام، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

بونین، ایوان الکسیویچ، به یاد چخوف، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

پاموک، اورهان، استانبول: شهر و خاطره ها، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2004

تاد، اولیویه، زندگی آلبر کامو، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2004

ثریا، آقا اوغلو، آتاترک و احمد آقا اوغلو، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1990

چرچیل، وینستون، اسستالین، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2012

چرچیل، وینستون، دیدگاهها و نصیحتنامه ها، مجلۀ خزر شمارۀ 1، 2011

خبرچینی دربارۀ پلاتون اف، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2007

دولت اف، سرگی، در جنگل انتشارات و ترجمۀ آمریکا، (مقاله)، مجلۀ خزر شمارۀ 1، 2004

رايسين، ل، عزیز نسفی، مجلۀ خزر شمارۀ 1، 2009

رومی، جلال الدين، فیه ما فیه، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

ریفلد، دونالد، یادداشتهایی دربارۀ انگلستان، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2004

ریگان، نانسی، الآن نوبت من است، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2008

سلسله ترجمه هایی از اتصال با خدا

عطار، فريدالدين، تذكرة الأولياء، ابراهیم پیامبر، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2012

عطار، فريدالدين، حضرت ربيعۀ بصری، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

غزالي، أبو حامد، المنقذ من الضلال، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

غزالي، أبو حامد، أیها الولد، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

غزالي، أبو حامد، آیا باید از مرگ ترسید؟، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

غزالي، أبو حامد، حديث القدس، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2008

غزالي، أبو حامد، دانش الهی، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

غزالي، أبو حامد، دربارۀ عالم و معلوم، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

غزالي، أبو حامد، عن الحياة و الروح البشرية، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

غزالي، أبو حامد، كيمياء السعادة، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2005

قرآن؛ مجلۀ خزر، شماره های 1، 2، 3، 4 ، 5، ، 1989؛ 1، 2، 3، 4، 1990

لسینگ، دوریس، روز مرگ استالین، مجلۀ خزر شمارۀ 3، 2008

ماقری، إ، نوبل قادر به بازی ویولن نبود، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2004

مسیح، عیسی، گفته ها، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

مؤسسان مکتب تصوف، خاطرۀ امام حسن بصری، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2004

ناباکوف، ولادیمیر، (روسیه)، نشستی با جیمز جویس، مجلۀ خزر شمارۀ 1، 2012

نایپل، وی. اس، در میان مؤمنان، مجلۀ خزر شمارۀ 1، 2004

نسفی، محمد، زبدۀ الحقائق، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2، 3، 4، 2004؛

نسفی، محمد، به پسر روحیم؛ ویژه گیهای انسان کامل، مجلۀ خزر، شمارۀ 4، 2008

نیکسون، ریچارد، راز رئیس جمهور شدن، مجلۀ خزر شمارۀ 2، 2004

یوسوپ اف، فلیکس، (روسیه)، من گریگوری راسپوتین را چگونه کشتم، مجلۀ خزر شمارۀ 1، 2004


 

ادبیات علمی- فلسفی

 

تهذیب الأخلاق، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

فروم، اریش، روانکاوی و دین، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

فروید و یونگ، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1990

فروید، زیگیموند شلومو، (اتریش)، آسیب شناسی روانی زندگی روزمره و گزارش های دیگر، مجلۀ خزر، 1993

فروید، زیگیموند شلومو، (اتریش)، کشش‌های زندگی و مرگ، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2004

فروید، زیگیموند شلومو، دو تودۀ تصنعی: کلیسا و ارتش، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 1992

فیلسوفان گذشته، دیدگاه ها: دیوژن، فیثاغورس، افلاطون، سقراط، دموکریت، أرسطو، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2005

فیلسوفان گذشته، دیدگاه ها: ویلفرد بایون، پارمنیدس، اپیخارموس، کسنوفون، آناکساگوراس، ابكتيتوس، فلوطرخس، لوكريتيوس، تیکتار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2005

فیلسوفان گذشته، دیدگاه ها: هراکلیتوس، ترتلیانوس، امپدوکلس، چژوآن تسزی، سولون، پریآندر، سیسرون، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 2005

کامو، آلبر، کلمات قصار، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2013

کلمات عاقلانه، مجلۀ خزر، شمارۀ 2، 2012

نیچه، فریدریش، چنین گفت زرتشت، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991

وصیتهای امیر تیمور، مجلۀ خزر، شمارۀ 3، 1991


 

منشورات کتاب مرکز ترجمۀ آذربایجان

 

ایسیم بوسی، (قصه های مردم ژاپن)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1993

ایوانف، ویاچسلاو، (روسیه)، پاهایت، (حکایه)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

آکوتاگاوا، ریونوسوکه، (ژاپن)، مینیاتور، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

آندرسون، شروود، (آمریکا)، حکایه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

آیتماتوف، چنگیز، ابر سفید چنگیز خان، (رمان)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1990

باریرو، روبن، ساگویر، (پاراگوئه)، در حدود یک لحظه (حکایه)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

بایاتلی، واقیف، مردۀ خنده دار، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1997

براتیگان، ریچارد؛ دیانا، دی پریما؛ جفرس، رابینسون، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

پاوند، ازرا، (آمریکا)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

پروست، مارسل، (فرانسه)، به سمت سوان، (بخشی از رمان)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

پلیاکوف، اولگ، راهی که به پارتی می برد، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1999

پوشکین، آلکساندر، (روسیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

چخوف، آنتون، (روسیه)، آواز قو، (نمایش نامه)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

چلبی، آصف حلت، (ترکیه)، اشعار، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

چهار درویش، (قصه های ایران باستان)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1991

حسین‌زاده، علی بیگ، تاریخ زبان آذربایجان، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 2007

حسین‌زاده، علی بیگ، کتاب ده ده گرگود، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1991

حلاج، منصور، (ایران)، از تولد تا تصوف، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

در دورترها صدایی هست، (ترجمه هایی از ادبیات کودک و نوجوان جهانی)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 2000

در روشنایی ستارگان، (ترجمه هایی از ادبیات کودک و نوجوان جهانی)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 2001

دلیبس، میگل، (اسپانیا)، شاهزاده خلع شده، (رمان)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

دویل، آرتور کانن، دنیای گمشده، (رمان)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1990

دویل، آرتور کانن، دنیای گمشده، (رمان)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1993

دیکشنری طبی، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1993

رضایف، ق؛ رضایوا، ر؛ دیکشنری انگلیسی- آذربایجانی، در دو جلد، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1994

روایت زندگی پاشا، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1990

رولینگ، جی، کی، (انگلیس)، اگر به پرسشهایتان پاسخ بدهم، ناراحت خواهید شد، (مصاحبه)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

ساباتو، ارنستو، (آرژانتین)، تونل، (رمان)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

سالینجر، جی. دی، ناطور دشت، (رمان)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1995

سالینجر، جی. دی؛ الیوت، تی. اس؛ برنز، رابرت؛ ایبسن، هنریک؛ فاکنر، ویلیام، سرخ، رز سرخ، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1998

سلیمان اف، الزهاس، آز- یا، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1993

شوكشين، فاسيلي مكاروفيتش، زهر مار، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1990

شهرت قباحت است، (ترجمه هایی از ادبیات کودک و نوجوان جهانی)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1999

صدای جهان، (ترجمه هایی از ادبیات کودک و نوجوان جهانیمرکز ترجمۀ آذربایجان، 2001

غذاهای آذربایجان، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1993

فاکنر، ویلیام، روشنایی ماه اوت، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1998

قصه های قرآن، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1991

کافکا، فرانتس، قصر، (رمان، روزنامه، نامه ها و...)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1996

لطیفه های بکتاشی، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1992

مارکز، گابریل گارسیا، پائیز پدرسالار، (رمان ها، حکایه ها، مصاحبه ها)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1996

مارکز، گابریل گارسیا، کلمبیا، پندها و نقل قولها، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

محکومان به مرگ در پنج می میرند، 1992

مونرو، آلیس، (کانادا)، مصاحبه، حکایه، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

میرسید، عادل، انسان در آیینه، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1995

نجوم طبی، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1993

نصایح انسانهای مقدس، سر ثقطی، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

نویسنده در مورد نویسنده، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

وانگات، کورت، گهوارۀ گربه، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1994

وصیتهای امیر تیمور، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1989

وولف، توماس، زمینۀ عنکبوت جهانی، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1995

همینگوی، ارنست، (آمریکا)، شکست نخوردگان، (قصه)، مجلۀ خزر، شمارۀ 1، 2014

ییلدز، بکیر، کربلا، (رمان)، مرکز ترجمۀ آذربایجان، 1998

 

برگردان: علاءالدین ملک اف