آفرینش ادبی میکائیل مشفق و علی کریم در مجله ی ادبی الکترونیک اسپانیا

آفرینش ادبی میکائیل مشفق و علی کریم در مجله ی ادبی الکترونیک اسپانیا

 

در راستای طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، مجله ی ادبی الکترونیک اسپانیا، «Babab.cultura de revista» اقدام به انتشار ترجمه ی اسپانیولی اشعار میکائیل مشفق و علی کریم و نیز زندگینامه ی این شعرای بزرگ آذربایجان نموده است.

ترجمه ی سطری اسپانیایی اشعار «بادها» و «کاش باز آن باغ می بود» از میکائیل مشفق، که از نمونه شاهکارهای ادبی آذربایجان است، و نیز اشعار «در یک روز زمستانی» و «سنگ» اثر شاعر بزرگ آذربایجان علی کریم، که در این مجله ی ادبی چاپ شده است به قلم طوطی خانم یونوسوا است. ترجمه ی ادبی به قلم مترجم سرشناس اسپانیولی رائول پوگی الکساندرو است.

مجله ی ادبی الکترونیک «Babab.cultura de revista» به صورت متمادی اقدام به انتشار آثار شعرا و ادبای بزرگ جهان هم چون ایزابلا برد، تماس مان، گابریل گارسیا مارکز، ماریو وارگاس لیوسا، بلانکا آندرئو و دیگران می نماید.

 

 

https://www.babab.com/2022/01/17/

https://www.babab.com/2022/01/10/

 

 

مقالات دیگر