«گزیده ی آثار» اشتفان تسوایگ منتشر گردید

«گزیده ی آثار» اشتفان تسوایگ منتشر گردید

 

در قالب طرح 150 جلدی «مرواریدهای ادبیات جهان» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به انتشار «گزیده ی آثار» نویسنده ی مشهور اتریشی، اشتفادن تسوایگ نموده است.

این کتاب، که حاوی داستان های مشهوری هم چون «نامه ی زن بیگانه»، «دایه»، «راز وحشتناک»، «آموک»، «ترس»، «کوچه ای در مهتاب»، «بیست و چهار ساعت از زندگی یک زن»، و مینیاتورهایی هم چون «ستاره ی بخت بشریت»، «سیمای ژوزف فوشه، خادم سیاسی» است.

مترجم مشهور زبان آلمانی پرفسور ولایت حاجی اف پیشگفتاری تحت عنوان «اشتفان تسوایگ، شهروند «اروپای بزرگ»» بر کتاب نگاشته که اختصاص به زندگی و آفرینش ادبی این نویسنده ی مشهور دارد.  

مترجم اثر اساتید مشهور عرصه ی ترجمه ولایت حاجی اف، چرکز قربانلی، زاهد ممداف، نریمان عبدالرحمانلی، حمید آرزولو، و قابیل احمداف است.

علاقمندان می توانند در آینده ای نزدیک کتاب را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایند.

 

 

مقالات دیگر