شرکت بنیاد ترجمه در XXVIII نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو

شرکت بنیاد ترجمه در XXVIII نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو

هیئت نمایندۀ بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب روسیه که در مسکو برگزار شده است، شرکت می‌کند. در این نمایشگاه بیش از 400 ناشر روس و بیش از 50 ناشر خارجی در زمینه‌های مختلف محصولات خود را به نمایش در‌آورده‌اند. بنیاد ترجمه نیز در کنار آنها منشورات بنیاد را به خوانندگان ارائه می‌کند.

روز افتتاحیه کارمندان سفارت آذربایجان در روسیه غرفۀ بنیاد را بازدید نموده و از نزدیک آشنا شدند. یاشار علی‌اف، معاون ستاد بنیاد ترجمه در چهارچوب نمایشگاه‌ به برقراری روابط اشاره نموده، بیان داشتند: «در معرفی حوادث ترجمه در آذربایجان به خوانندگان در سطح جهانی، وجود این نمایشگاه‌ها نقش یک پنجره را بازی می‌کند».

این نمایشگاه تا ششم سپتامبر ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود در نمایشگاه نشستها و حوادث ادبی و فرهنگی جالبی اتفاق بیفتد. نیز گفته‌ها حاکی از این است که در حاشیۀ نمایشگاه با شاعران و نویسندگان مشهور جلسات متنوعی برگزاری خواهد شد. 

 

 

گالری

مقالات دیگر