انتشار ادبیات مدرن آذربایجان در بلغارستان

انتشار ادبیات مدرن آذربایجان در بلغارستان

کتاب «ادبیات مدرن آذربایجان» که با همکاری اتحادیه نویسندگان بلغارستان توسط بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان در بلغارستان منتشر شده است.

شعر و داستان‌هایی از چهره‌های ادبی مانند یوسف صمداوغلو، فرمان کریم زاده، انار، الچین، علی كریم، ممد آراز، موسی یعقوب، واقیف صمداوغلو، علی‌اکبر صلاحزاده، صابر رستمخانلی در این گلچین گنجانده شده است.

این مجموعه را به زبان بلغاری شاعران و نویسندگان بلغاری: بیان آنگل‌اف، نادیا پوپواوا، ایوان یسنسکی، دمیتری خریستوف و ایوا نیکولووا ترجمه کرده‌اند.

 

برگردان: علاءالدین ملک‌اف. 

مقالات دیگر