داستان نویسنده ی آذربایجانی در تارنمای ادبی گرجستان

داستان نویسنده ی آذربایجانی در تارنمای ادبی گرجستان

تارنمای ادبی شناخته شده ی گرجستان، arilimag.ge، اقدام به انتشار داستان «تلفن همراه»، اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجان «دلسوز» نموده است. این اثر در چهارچوب «طرح ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» توسط مرکز ترجمه ی کشوری جمهوری آذربایجان به  زبان گرجی ترجمه شده است.

این تارنما، که فعالیت خود را از سال 2008 آغاز نموده است، به صورت مداوم اقدام به انتشار آثار نویسندگان سرشناس بین المللی مانند گوستاو فلوبر، توماس الیوت، آلبر کامو، یوسیف برودسکی، ماریو بارگاس یوسا، زبیگنیف هربرت، ماگدا نوادوسکی، سیلویا پلات نموده است.

سردبیر این تارنمای ادبی نویسنده ی مشهور گرجی مالخاز خاربدیا است.

 

 

 

 

 

http://arilimag.ge/

مقالات دیگر

  • آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان آفرینش ادبی نظامی گنجوی در تارنمای ادبی گرجستان

    به مناسبت «سال نظامی گنجوی» تارنمای ادبی گرجستان به نام «Iverioni» اقدام به انتشار جستاری در خصوص کتاب ترجمه ی گرجی منظومه ی «لیلی و مجنون» و مقدمه ی نگاشته شده برای آن نموده که به تازگی از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در تفلیس گرجستان متنشر گردیده است.