همکاران بنیاد ترجمه با ریاست تدا (طرح انتشار جهانی ادبیات ترکی) دیدار کردند

همکاران بنیاد ترجمه با ریاست تدا (طرح انتشار جهانی ادبیات ترکی) دیدار کردند

همکاران بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان آقایان اعتماد باشکچید و فرید حسین در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول حضور بهم رساندند. ایشان همچنین با مدیرکل تدا (طرح انتشار جهانی ادبیات ترکی) با جناب آقای «حامدی تورشوجو» دیدار نمودند.

همکاران بنیاد ترجمه اطلاعات مفصلی دربارۀ تاریخچه، اهداف، برنامه ها و چشم اندازهای بنیاد ارائه نمودند. در این دیدار جناب آقای تورشوجو مدیرکل تدا تأسیس و افتتاح بنیاد ترجمه در جمهوری آذربایجان را یک واقعۀ مهم و ارزشمند اررزیابی نمودند. ایشان به این نکته اشاره نمودند که:

«در جهان معاصر همۀ دولتها یا به این صورت یا به صور مختلف اهتمام خاصی به امور ترجمه می دهند. ادبیات کشورشان را تبلیغ می کنند. نیز همه بر آنند که نمونه های منتخب جهانی را به زبان خویش برگردانند. ما همواره پشتیبان ترویج فرهنک ترک زبانان به جهانیان بوده ایم. و الآن نیز آمادۀ تداوم و تبادل با بنیاد ترجمه هستیم».

مدیرکل تدا بیان داشتند که آماده ایم تجربیات خویش را در اختیار بنیاد ترجمۀ کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان قرار دهیم. نیز ابراز داشتند علاقه مندیم در آینده همکاریهای دو جانبه را آغاز نماییم. در این دیدار قرار شد تا دیدار بعدی پروژه های مشترک تعیین گردد و چگونگی و نحوۀ همکاریها را مشخص کنند.

 

 

 

 

 

مقالات دیگر