ذاکر فخری به مولف آن ارائه داده شد (“Poems”) کتاب " اشعار"

ذاکر فخری به مولف آن ارائه داده شد (“Poems”) کتاب " اشعار"

کتاب " اشعار" شاعر مشهور آذربایجان، ذاکر فخری  منتشر گشته است. کتابی که در چارچوب سالگرد هفتاد سالگی شاعر و مربوط به لایحه ای که مرکز ترجمه ی آذربایجان برای شناسایی و پخش ادبیات ملی آذربایجان در تمام دنیا انجام می گیرد به طبع رسیده است. کتاب در زبان آذربایجانی و انگلیسی از  اشعار معروف " بدون قره باغ" و " تاریخ یک عمر" و " اینجوری نمی ماند دنیا - نمی ماند" و " خوابی که نمی توانم بنویسم و تعبیر کنم" و "رکویئم" و " از تاریک تا به روشنایی" و " قره ملیک و قره قزنفر و من" عبارت است. کتاب با مقاله های " تازگی فکرفن شاعری"  بختیار وهاب زاده و  " جناب کلمه" آفاق معسود که راجع به خلاقیت ذاکر فخری نوشته اند آغاز می شود.

 

"جناب کلمه"

 

."  کلمه از ازل بوده است و کلمه را خدا، خداوند را کلمه آفرید"

(انجیل)

امروزه  زمانی است که متن های بی روح و بی جان و نارس بشکل مزین  تمام عرسه ها را تحت تاثیر قرار داده اند. یکی از راه هایی که  برای یافتن و تعیین ادبیات حقیقی است ارایه دردانه های ادبی در ساخت و فرمت های جدید  که در حال پیدایش اند می باشد. وقتی که به فن شاعری می رسیم فکر می کنم که نمونه های کوچکی که هر یکی از آنها به شکل مستثنا گنجایش ادبی دارند نباید مانند سلسله های اشعاری  که تمام صفحات روزنامه ها را می گیرند منتشر بشوند و بلکه بهتر می شود که  تک-تک و دانه دانه ارایه یابند. در این زمینه مقصود پذیرفتن فکر و کلمه ی هنرمندانه در یک لحظه می باشد و اینجا شعر فقط می تواند  در تنهایی الهی چشماندازی جلوی چشمان ما جلوگر کند.

ذاکر فخری هم از آن شعرا می باشد که مایل به چاپ نوشته و آثار خود نبوده و اشعار وی  پر از عشق و محبت و احساس هایش که در گاهی اوقات به زبان آورده و آنها را مثل اینکه به دوست های خود  نظیر صدقه ای پخش کرده است.  ذاکر فخری که از این اقدامات راحتی عجیبی یافته و به خاطر این شعر های او از همان ادبیات ها محسوب می گردد که گم بوده است ولی دائما مردم جویای آنها است.

 

آفاق معسود

گالری

مقالات دیگر