تیتر اخبار
جلسه ی بعدی شورای علمی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان برگزار شد.
جلسه ی بعدی شورای علمی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان برگزار شد.

جلسه را با سخن افتتاحیه رئیس بنیاد، خانم آفاق مسعود...

سفیر تازه ی کلمبیا در بنیاد ترجمه
سفیر تازه ی کلمبیا در بنیاد ترجمه

سفیر فوق العاده و تام الاختیار و  تازه ی کلمبیا...

وسایل آموزشی هنر تئاتر در آدرس خود ارائه داده شد
وسایل آموزشی هنر تئاتر در آدرس خود ارائه داده شد

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان  کتاب...

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)