جناب موسی کاظم آریجان، دبیر کل اتحادیه ی نویسندگان ترکیه: «ادبیات تنها تکیه گاهی است که اتحاد فرهنگی ما را به سوی توسعه رهنمون خواهد شد.»

جناب موسی کاظم آریجان، دبیر کل اتحادیه ی نویسندگان ترکیه: «ادبیات تنها تکیه گاهی است که اتحاد فرهنگی ما را به سوی توسعه رهنمون خواهد شد.»

دبیر کل اتحادیه ی نویسندگان ترکیه، جناب موسی کاظم آریجان، طی مصاحبه ای که با تارنمای رسمی این اتحادیه، در نشانی www.tyb.org.tr داشته، ضمن بیان نقطه نظراتشان در رابطه با یادداشت تفاهم همکاری امضاء شده میان دبیر کل اتحادیه ی نویسندگان ترکیه و مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، به گام های پیش روی دو طرف در چهارچوب اجرای مفاد یادداشت تفاهم همکاری امضا شده اشاره نموده افزودند: «انتشار آثار در قالب رسانه های الکترونیکی، نشریات ادواری و نیز در قالب کتابی جداگانه، هم چنین معرفی و تبلیغ آثار ادبی هر دو کشور و برگزاری نشست ها و مراسم معرفی آثار، میزگردها، و سایر گردهمایی ها در این یادداشت تفاهم در نظر گرفته شده است. امیدوارم این طرح خلاء موجود در این عرصه را به نحو احسن پر کند.»

دبیر کل هم چنین ضمن اشاره با ضرورت انعقاد چنین یادداشت تفاهم هایی با دیگر کشورهای ترک زبان اضافه نمود که مسیری که پیروزی قره باغ گشود، کشورهای ترک زبان را از نظر جغرافیایی هم به همدیگر نزدیک کرده و این آغاز ایجاد اتحاد فرهنگی میان کشورها ترک زبان خواهد بود. او افزود: «همکاری با مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، علاوه بر نتایجی که در زمینه ی روابط فرهنگی ادبی به دنبال خواهد داشت، آثار مثبت خود را در رابطه با توسعه ی روابط سیاسی و سایر زمینه ها نیز بر جای خواهد گذاشت.»

جناب موسی کاظم آریجان، ضمن اشاره به ضرورت ایجاد چنین روابطی در زمینه های زبان، موسیقی، تئاتر و فیلم، به ضرورت کار مشترک و دوشادوش دست اندرکاران ادبی و فرهنگی از هر دو کشور اشاره نموده ابراز امیدواری نمود که همکار با مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در این زمینه ها هم آثار مثبت خود را بر جای خواهد گذاشت. او افزود: «در کنار انتشار آثار تاریخی مشترک دنیای ترک زبان نیاز مبرمی به انتشار آثار ادبی هم می رود. به عنوان اتحادیه ی نویسندگان آماده ایم آن چه در توان داریم در این زمینه به کار بندیم.»

 

 

TYB ile Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi arasında İşbirliği anlaşması imzalandı

 

 

 

مقالات دیگر