RUSYA EDEBİYATI AZERBAYCAN’DA YENİ AŞAMASINI YAŞIYOR

RUSYA EDEBİYATI AZERBAYCAN’DA YENİ AŞAMASINI YAŞIYOR

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi ve Rusiya Tercüme Enistitüsü ortak projesi kapsamında Azerbaycancaya çevrilmiş “Küçük Kahraman” (F. Dostoyevski) ve “Çevenkur” (A. Platonov) kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Devlet Tercüme  Merkezin’de gerçekleşen etkinlikte ilk konuşmacı Uluslararası ilişkiler depart başkanı Püste Ahundova idi, o Rusya Tercüme Enistitüsü ile Devlet Tercüme Merkezi’nin ortak projelerinden bahsetti.

Sonra Rusya Tercüme Enistitüsü başkanı Yevgeni Rezneçenko, enistitü program başkanı, edebiyat bilim uzmanı Nina Litvinets, Rusiya’da yaşayan ünlü bilim adamı Abuzer Bağırov konuşmasında Rusya Tercüme Enistitüsü ve Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi ile birlikte yaptıkları yayınların çağdaş dönemi açısından öneminden, Rusya ve Azerbaycan edebiyatları arasındaki önceki ilişkilerin tarihinden bahsetti.

Merkez’in Yönetim Kurulu Genel başkanı, Halk Yazarı Afak Mesut Rus dilinin ve onun edebiyatının daha sovyetler dönemi Azerbaycan edebiyatı ve edebi tefekkürüne etkisi, dünya edebiyatına açılan bir köprü rolü üstlendiğinden bahsederek yapılan işin Rusya ve Azerbaycan edebiyatlarıarası ilişkileri açısından yeni bir aşama gelişimine önemli atılımlar sağlayacağına umutlu olduğunu vurguladı. Halk Şairi Ramis Ruşen Bakü Slavyan Üniversitesi Rus edebiyatı tarihi bölümünün doçenti, filoloji uzmanı Kemale Umudova, ünlü şair Nigar Hasanzade, yazar Yaşar Aliyev, yazar Etimat Başkeçit, tercüman İlgar Elfi Azerbaycanca ilk olarak yayınlanmış eserlerin içeriğinden, Dostoyevski ve  Platonov sanatından bahsederek çevirinin milletlerarası dostluk ve anlaşma köprüsü olduğunu, yapılan işlerin bu alanda en önemli işler olduğunu söyledi.

 

Galeri

DİĞER MAKALELER