“MACAR ETÜTLERİ” KİTABI YAYIMLANDI

“MACAR ETÜTLERİ” KİTABI YAYIMLANDI

Devlet Tercüme Merkezinin yeni yayımı – Turancılık ilkesinin daha çok yayılması ve oturuşmasına büyük katkıda bulunmuş Macar bilim adamlarının hayat ve çalışmalarına ışık tutan “Macar Etütleri” kitabı yayımlandı.

Ünlü filolog, Prof.Dr.Vilayet Guliyev’in açıklama ve araştırmalarına dayanarak ortaya çıkmış kitap Macar-Türk ilişkilerinin manevi yakınlığının tarihi kökenlerini anlatan “Hun-Türk Kurultayı ve Macaristan’da Turancılık”“Macarları Kendilerine Tanıtan Bilim Adamı”“Macar Türkoloji’sinin İkinci Adamı”“Budapeşte’de Türk İllerinin Elçisi”“Avrupa Türkoloji’sinin Son Mohikanı”“Macar Nesrinin Sevilen “Türk Hikayesi”  gibi ilginç olgu ve olaylarla zengin bölümlerde toplanıldı.

Kitaba ön sözü – Vilayet Guliyev yazdı, İrade Musalı düzenledi.

           

 

Ön Söz

 

Azerbaycan Devlet Başkanının emriyle Macaristan’a büyükelçi atanırken bu Merkezi Avrupa ülkesinde on bir yıl kalacağımı ve on bir yılın bir çırpıda geçeceği aklımın ucundan bile geçemezdi. 5 Haziran 2010’da Budapeşte’ye geldim. On bir yıl iki ay beş gün sonraysa muazzam Macar başkentini terk ettim. Başka bir deyimle, hayatımın az kalsın yedide birini dost ülkede geçirdim.

Doğal olarak yılların sezilmeden, kozmik hızla geçmesinin nedenleri de farklıdır. İlk olarak diplomatik çalışma için uygun kafa dengi ortamı, takım çalışması ve iş birliği olmalı. Ülkenin ve halkın içtenliği, enteresan iletişim, yeni arkadaşlar, seyahat imkanları vs. etkenler de zamanın hissedilmeden geçmesini etkilemektedir. Sonuçta, bilimsel ve sanatla ilgilenenler içinse her yeni ülkede konu, tarihi ilişkiler ve çözüm açısından tam farklı ufuklar açmaktadır.

Polonya’da büyükelçi olarak çalıştığım altı yıl içinde ülkenin arşiv ve kütüphanelerinden topladığım ve çoğunun bilimsel kaynaklara ilk defa giren yazılara dayanarak “Polonya’daki Azerbaycan Siyasal Muhaceretinin İrsinden. 1930’lu Yıllar” (Torun, 2010; Rusça), “Polonya Tatarları Azerbaycan’da” (Torun, 2011; Rusça), “General Masey Sulkeviç” (Varşova, 2018; Polonca), “Polonyalılar Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinde” (Varşova, 2018; Polonca) gibi kitaplar ve çok sayıda yazılar hazırlayıp yayımladım.

Konu şu ki bir zamanlar Azerbaycan gibi Polonya da işgale uğramış, Rusya’ya katılmış ve bu da daha 19.yüzyılın başlarından iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine önayak olmuştur. “Sıcak Sibirya” adlandırılan Kafkasya’da, o sıradan da Bakü’de büyük Polonya toplumu vardı. Azerbaycan Cumhuriyetinin çöküşü sonrası Polonya’da Mehmet Emin Resulzade başta olmakla, Azerbaycan politik muhaceretinin merkezlerinden birine dönüşmüştü. Yani bu ülkede tarihimiz, sosyal-politik fikir ve medeniyetimizle ilgili konu kıtlığı yoktu, yeter ki çalışmaya istek ve zaman olaydı...

                                                                            (devamı “Macar Etütleri” kitabında)

 

 

Kitabı yakın günlerde aşağıdaki kitap evleri ve mağazalarından elde etmek olur:

 

“Libraff”

“Kitapevim.az”

“Akademkitap”

“Akademiya” kitap evi

“Baku Book Center”

“Çırak” kitap evi

“Çinar” kitap evi

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İşler İdaresinin Kitap Evi

Azerbaycan Diller Üniversitesi satış bayii.

 

 

DİĞER MAKALELER