سفیر جدید جمهوری آرژانتین در بنیاد ترجمه

سفیر جدید جمهوری آرژانتین در بنیاد ترجمه

 

سفیر فوق العاده و تام الاختیار جدید جمهوری آرژانتین، جناب آقا ی سرگییو پرز گونلا، دبیر مسایل فرهنگ جناب آقای ادواردو راول در بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان حضور یافته اند.

هنگام دیدار از پروژه های جدیدی که در راستا ی روابط ادبی آذربایجان و آرژانتین انجام داده شده است، با مراجعه سفیر از کتب "ابداع مورل" آدولف بیو کاسارس و "دایلن کیفکی" ماریا النا اولش "یک قطره بخت" کلادیو پینرو که توسط بنیاد به زبان آذربایجانی ترجمه و منتشر گردیده، سخن گفته شده است. پروژه های چشم اندازی و نشری مهمی که برای معرفی ادبیات آرژانتین به خواننده آذربایجان و راجع به تبلیغ ادبیات آذربایجان در بلاد آمریکا ی لاتین مورد مذاکره قرار گرفت.

جناب آقا ی سرگییو پرز گونلا: من با اقدامات انجام شده که بنیاد در حوزه ی تبادلات ما بین ادبیات ها انجام می دهد، کاملا آشنا هستم. این کار ها از اهمیت پل انسانی-فرهنگی مهمی قایل است که در میان مردمان و کشور ها ایجاد می شود. ما از طرف سفارت منظور داریم که این کار ها را با پروژه های متقابل جدید ادامه دهیم. ما همیشه حاضریم که با کمال میل با بنیاد همکاری کنیم.

در آخر دیدار  مجله ی "خزر" که حاوی آثار نویسندگان و شعرا ی آرژانتین ر. آرلت، خ.ل.برخس، خ.کورتاسار، س.پولتی، م.پویگ، ا.ساباتو، آ.یونکه، آ.کاسارس می باشد و  از سال ۹۰ به زبان آذربایجان ترجمه شده است به مهمان اهدا شد.

 

گالری

مقالات دیگر