نویسنده ی مشهور اسرائیلی در بنیاد ترجمه

نویسنده ی مشهور اسرائیلی در بنیاد ترجمه

 

۳ اکتبر نویسنده ی معروف اسرائیلی - برادر نخست وزیرکشور اسرائیل، بنیامین نتانیاهو جناب آقا ی ایدو نتانیاهو و رئیس سازمان "پروژه های بین المللی برای جامعه" آریه گوت در بنیاد ترجمه بوده اند.

در دیدار از روابط دوستی و برادری مابین مردم آذربایجان و اسرائیل که طول تاریخ وجود داشته، از روابط ادبی-فرهنگی آذربایجان و اسرائیل از جمله از ارزشهای معنوی که هر دو کشور را نسبت به همدیگر عزیز ساخته است، سخن گرفته شد.

پروژه ی انتشار و ترجمه ی آثار متعددی که می توان به کتابخوانان آذربایجان جالب آمد از جمله نشر زبان عبری نمونه هایی که ادبیات آذربایجان را به کتاب خوانان اسرائیلی آشنا می سازد و   دیگرمسائل مورد مذاکره قرار گرفت.

در آخر دیدار به مهمان کتاب "آثار برگزیده" ی نویسنده ی معروف  یهودی شلوم عالیخم که از طرف بنیاد در آذربایجان منتشر یافته و شماره  های مجله ی ادبیات دنیا ی "خزر" که بخش های ترجمه شده ی تورات (در زبان آذربایجانی) جا گرفته است اهدا گردید.

 

گالری

مقالات دیگر