انتشار «گلچین نمایشنامۀ جهان» در دو جلد

انتشار «گلچین نمایشنامۀ جهان» در دو جلد

 اثر جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان - «گلچین نمایشنامۀ جهان» منتشر شد. نمایشنامه‌ها از دوره‌های مختلف و جریان‌های متفاوت و از نمایشنامه‌نویسان مشهور جهان انتخاب شده‌اند. این مجموعه در دو جلد گرد‌آوری و ترجمه شده است.

جلد اول مجموعه با نام «نیرنگ‌های اسکاپن» را نویسندۀ مردمی الچین، جلد دوم را با نام «لبخند لانگوستون» نویسنده و مترجم یاشار و سادای بوداقلی ترجمه نموده‌اند.

 

برگردان: ع. ملک اف.

مقالات دیگر