Haydar Aliyev ve Azerbaycan Dili

Haydar Aliyev ve Azerbaycan Dili

10 Mayıs – Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğum günüdür.

Unutulmaz büyük insan, büyük devlet adamı Haydar Aliyev’in daha  Sovyetler döneminde – 60’lı yılların sonlarından başlayarak sürekli gerçekleştirdiği ulusal dil politikası – Azerbaycan dilinin devlet dili statüsünü kazanması ve yasallaşması,  dilin uygulama alanının genişlenmesi, arılığı ve zenginliğinin korunmasına ait önlemlerin yapılması Azerbaycan’da milli özgürlük ruhunun yükselişine, milli dönüş ve algılayış yanında, milli edebiyatın anlam, içerik ve konu çalarlarının yenilenmesine, edebi-bedii fikir aryalının genişlenmesine büyük olanaklar sağladı. Ulu Önderin bağımsızlık döneminde imzaladığı 18 Haziran 2001 tarihli "Devlet Dilinin Uygulanması İşinin Geliştirilmesi Hakkında" Fermanı, 4 Temmuz 2001 tarihli "Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dil Komisyonunun Onaylanması Hakkında" Serencamı, 9 Ağustos 2001 tarihli "Azerbaycan Alfabesi ve Azerbaycan Dili Gününün Tesis Edilmesi Hakkında" Serencamı ve sonunda, 2 Ocak 2003 yürürlüğe girmiş "Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Dili Hakkında” yasa derin vatandaşlık haysiyeti, Vatan ve halk sevgisinden kaynaklanmış mükemmel dil kuruculuğu konsepsiyonun ebedi temelini atmış oldu.

 

 

DİĞER MAKALELER