სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი აგრძელებს შესარჩევ ტურებს

სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი აგრძელებს შესარჩევ ტურებს

სახელმწიფო მთარგმნელობითმა ცენტრმა დაიწყო შერჩევითი ტურების შემდეგი ეტაპი, რომელიც ორგანიზებულია ქვეყანაში ენისა და მთარგმნელობითი საქმიანობის გასაუმჯობესებისა და მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების იდენტიფიცირების მიზნით.

ტურები მიზნად ისახავს სხვადასხვა უცხო ენისა და დარგების (სოციო-პოლიტიკური, ფინანსური, ეკონომიკის, ჰუმანიტარული, მედიის, მედიცინის, სამართლის და ..) პროფესიონალების ეტაპობრივ შემოწმებას და სერტიფიცირებას.

თურებში მონაწილეობისათვის ცენტრში შემდეგი დოკუმენტები უნდა გაიგზავნოს, მისამართზე: info@aztc.gov.az, 2012 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით, ან ქაღალდის ფორმატით გამოიგზავნოს სახელმწიფო მთარგმნელთა ცენტრში - ნასიმის რაიონი, ალიმარდან ბეი თოფჩუბაშოვის ქუჩა 74,

 

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები:

1. პირადობის მოწმობის ასლი

2. CV

3. 2 ფოტო

           შენიშვნა: ენა და სფერო უნდა იყოს მითითებული ცენტრის ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი დოკუმენტების  განყოფილებაში "საგანი";

           მონაწილეობა არჩევითია.

           საკონტაქტო ტელეფონი: (+994 12) 595-10-69 (ext. 107)

და სხვა ...