ფუნქციონერება დაიწყო კულტურის პორტალმა “Epiloq.az”-მა

ფუნქციონერება დაიწყო კულტურის პორტალმა “Epiloq.az”-მა

შეიქმნა სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის ახალი კულტურული პორტალი - Epilog.az.-ი პორტალი მკითხველს გააცნობს აზერბაიჯანის კულტურასთან, ისტორიასთან, ადგილობრივ და მსოფლიო ლიტერატურულ-კულტურულ პროცესთან დაკავშირებულ მასალებს; მკითხველები ასევე შეძლებენ ამ თემებზე ჩატარებული ანალიზის და კვლევების გაცნობას, აგრეთვე თვალს გაადევნებენ მრგვალი მაგიდების, დებატებისა და დიალოგების ფორმით ჩაწერილ ვიდეო ინტერვიუების ციკლს.

პორტალის მთავარი რედაქტორიცნობილი მწერალი და პუბლიცისტი გან თურალი.

და სხვა ...