Çağdaş Azerbaycan’ın Mimarı ve Kurucusu

Çağdaş Azerbaycan’ın Mimarı ve Kurucusu

 

10 Mayıs – Ulusal Lider Haydar Aliyev’in doğumunun 95.yılıdır.

Tarihin ulusa sunduğu şansı yalnız ünlü şahısların katılımı ve başkanlığıyla görmek mümkündür. Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye, Charles de Gaulle Fransa için yaptıklarını Ulu Önderimiz Haydar Aliyev en zor anda Vatanı ve halkı için yapmış.

Geçen yüzyılda halkımızın dünya politik arenasına verdiği ender kişilerden olan Haydar Aliyev de Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin çöküşü sonrası siyasal gerçekten soyunarak Azerbaycanlıların bağımsızlık duygularında kor misali ulusal devletçilik düşüncelerini 1970’li yıllardan başlayarak yüzyılın sonlarına doğru bağımsız Azerbaycan devleti gibi muazzam bir gerçekliğe kavuşturdu. Hayattayken Ulusal Lidere dönüşerek büyük özveri hesabına kurduğu devletin istikrarını, demokratik yükselişini, Azerbaycan’ın bağımsızlığının sonsuzluğunu sağlamış. Haydar Aliyev’in yönetimi altında geçen yüzyılın 70 – 80’li yıllarında Azerbaycan’ın sosyal ekonomik, kültürel yükselişi için ister açık, isterse de gizli görülen etkinlikler, çalışmalar olmasaydı, biz bugün Azerbaycan’ın bağımsız devlet olarak varlığı söz konusu olamazdı.

Geçen yüzyılın 80’li yıllarının sonu Azerbaycan halkının ulusal kimliğini korumak için ayaklanmasının, ülkede ulusal özgürlük harekâtının yaygınlaşmasının da temeli zaten 70’li yıllarda atılmış sıkı ideoloji politik temele dayanmaktadır. Halkın ısrarıyla 1993 yılının haziran ayında Azerbaycan yönetimine dönen, sorumluluğu omuzlanmaktan sakınmayan Haydar Aliyev kısa bir zaman içinde devletçiliğin kurtuluşuna, politik istikrarın sağlanmasına, yasaların işlemesine, ekonomik çöküşün önlenmesini başarmak yanında, hem de manevi değerlerin yok olmasını önledi.

Haydar Aliyev çizmen bizden ayrılsa da, bugün eminlikle, onun ölümsüz düşünceleri halkımız için ışık tutmakta, her bir Azerbaycanlıyı tek amaç doğrultusunda birleştirmektedir. Tesellimiz Ulu Önderin Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gibi çağdaş dünya politikasını çok iyi bellemiş, halkının ve devletinin çıkarlarını yüksek tutan, politikasında her bir vatandaşı düşünen politik varisinin olmasıdır.                  

 

DİĞER MAKALELER