Збірник газелей Насімі у Франції

Збірник газелей Насімі у Франції

У Франції вийшла в світ книга "Les Nous divins s'ourrent sur ton visage – Imadeddin Nassimi" ("І став шляхом істини я сам - Імадеддін Насімі"), видана французькою мовою Державним Центром Перекладу з метою популяризації класичної літератури Азербайджану в усьому світі.

До книги, що вийшла у світ у відомому паризькому видавництві "Hemispheres editions & Maisonneuve Larose", увійшли понад 200 газелей, туюгів (чотиривірш в класичних тюркомовних літературах) і рубаї геніального поета. Деякі складні слова та вирази, які використані у творах, подаються з поясненнями та коментарями.

Автор передмови, що відображає життя і творчість Насімі, і перекладу твору на французьку мову - відомий український поет і перекладач Дмитро Чистяк, автор пояснень і коментарів - Пюста Ахундова.

 

І ІНШІ...