Mısır`da Basılan “Çağdaş Azerbaycan Hikayesi” Kitabı Okurlar Sunuldu

Mısır`da Basılan “Çağdaş Azerbaycan Hikayesi” Kitabı Okurlar Sunuldu

AMBA`nin İlmi  Kütüphanesinde ACBK Çeviri Merkezi Mısır Milli Çeviri Merkezi`nin ortak projesi sonucu  sunulan “Çağdaş Azerbaycan Hikaye Antolojisi” kitabının tanıtım toplantısı gerçekleşmiştir. Belirtmemiz gerek ki, Azerbaycan edebiyatının genel tasvirini Arap dünyasına ilk kez sunan kitapta on dokuz Azerbaycan yazarının hikayesi bulunmaktadır.  Kitabı çeviren– Mısır Kültür ve Eğitim Merkezi`nin Başkanı, Mısır Arap Cumhuriyetinin Azerbaycan`daki Büyükelçiliğinin Kültür Konuları Ataşesi, Dr. Ahmet Sami Elaydi`dir.  

Toplantıda ülkenin bilinir aydınları, Azerbaycan`da faaliyete bulanan elçiler ve diplomasi alanı çalışanları bulunmuştur. 

Merkez`in Başkanı Afak Mesut konuşma yaparak, Merkez`in uluslararası alanda  gerçekleştirdiği projelerden, Arapça Mısır`da  basılan kitabın Kahire üniversitelerine ve Mısır Milli Kütüphanesine yerleştirilmesinden, aynı zamanda kitabın gelecek sene diğer Arap ülkelerinde de basımının gerçekleşeceğinden bahsetmiştir. 

Daha sonra Filistin`in Azerbaycandaki Büyükelçesi sayın Nasır Aptül Kerim, Fas Krallığı`nın Azerbaycan`daki Büyükelçi`si sayın Mehmet Adil Embars konuşma yaparak bu kitabın Azerbaycan edebiyatını Arap dünyasına tanıtacak önemli eser olduğunu, Mısır-Azerbaycan arasında edebi- kültürel ilişkilerin gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu belirtmişler. Kitabın çevirisinin ve hazırlanmasının kalitesinden bahseden  Büyükelçi sayın Nasir Aptül Kerim bu gibi çabaların ülkelerarası diplomasi ilişkilerine etkide bulanacağını özellikle belirtmiştir.

Büyükelçi Muhammed Adil Embars belirtmiştir ki, Arapça`ya çevirisi gerçekleşen bu kitap üç yüz seksen milyon Arap okuru, aynı zamanda  dünya Doğu Bilimleri uzmanlarının Azerbaycan edebiyatını daha yakından tanıması için  mükemmel bir kaynaktır. Bu çalışmalarından dolayı Çeviri Merkezi`nin Başkanı Afak Mesut`a, aynı zamanda   mükemmel çeviri için Mısır Kültür ve Eğitim Merkezi`nin Başkanı Ahmet Sami Elaydi`ye  teşekkürlerini belirtmiştir. O, bu kitabın Çeviri Merkezi ve Fas Büyükelçiliğinin birlikte çalışmaları ile yakın zamanlarda Fas`ta da okurlara sunulacağından bahsetmiştir. 

Daha sonra Prof. İmamverdi Hamidov, BDU`nun Profesörü Kulu Muharremli,  Prof. Nesrullah Mehmetov, Paşa Kerimov AMBA`nin Merkezi İlmi Kütüphanesi`nin Başkanı Leyla İmanova konuşma yaparak kitabın edebi ve uluslararası öneminden bahsetmişler. 

Galeri

DİĞER MAKALELER