„და მზე აშრობას ნაწვიმარსა“ ავსტრიის ლიტერატურულ ჯურნალში

„და მზე აშრობას ნაწვიმარსა“ ავსტრიის ლიტერატურულ ჯურნალში

   ავსტრიის პოპულარულმა ლიტერატურულმა ჟურნალმა “Schreib Was”მა „აზერბაიჯანული ლიტერატურა საერთაშორისო სამყაროში“ პროექტის ფარგლებში (ასმც) გამოქვეყნ აზერბაიჯანის სახალხო პოეტის რამიზ როვშანის გერმანულლად თარგმნილი ლექს და მზე აშრობას ნაწვიმარსა“. პუბლიკაციას თან ერთვის ინფორმაცია პოეტის შემოქმედების შესახებ.

   უნდა აღინიშნოს, რომ ჟურნალი, რომელიც კვარტალში ერთხელ გამოდის, სისტემატიურად აქვეყნებს მსოფლიო ლიტერატურის ნიმუშებს, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ სტატიებს, ინტერვიუებსა და ამ სფეროს სიახლეებს.

 


   შესაბამისი ლინკიhttps://www.schreibwas-dasmagazin.at/magazin-shop/ausgaben-2021/

 

 

 


და სხვა ...