აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი აწყობს შერჩევით ტურებს წერითი და ზეპირი თარგმანის სფეროში

     

     აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითმა ცენტრმა დაიწყო შერჩევითი ტურები  ქვეყანაში ენობრივი და მთარგმნელობითი მუშაობის გაუმჯობესებისა და წერითი და ზეპირი თარგმანის სფეროში პროფესიონალი მთარგმნელების გამოვლენის მიზნით.

     ტურები ტარდება ინგლისურ და სხვა ენებზე სოციალურ-პოლიტიკურ,ასევე სამეცნიერო სფეროში სპეციალიზირებული მთარგმნელების პროფესიული უნარების ტესტირებისა და სერთიფიცირების საფუძველზე.

     ტურებში მონაწილეობის მიღების მსურველებს ვთხოვთ მიმდინარე წლის 30 ნოემბრამდე გამოაგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტეი info@aztc.gov.az ზე, ან გადმოაგზავნოთ მისამართზე: ბაქო, ნასიმის რაიონი,  ალიმარდან ბეი ტოფჩუბაშოვის ქ. 74.

 

            1.პირადობის მოწმობის ასლი;

            2.CV.

 

შენიშვნა: 1. ტურებში მონაწილეობა ფასიანია.

საკონტაქტო ტელეფონი: (+994 12) 595-10-69 (შიდა ნომერი 107)

 

 

და სხვა ...