მცირე წონის, თუმც ქვეყანას გადასწინის: აზერბაიჯანული ბაიათები ბელორუსულ პორტალში

მცირე წონის, თუმც ქვეყანას გადასწინის: აზერბაიჯანული  ბაიათები ბელორუსულ პორტალში

ცნობილმა ბელორუსულმა პორტალმა „Sozvuçiye“-მ  ადგილი დაუთმო აზერბაიჯანულ ბაიათებს. ეს გახლავთ ლოგიკური გაგრძელება თანამშრომლობისა, რომელიც წლების მანძილზე არსებობს აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრსა და აღნიშნულ პორტალს შორის.

აზერბაიჯანულმა ბაიათებმა კიდევ უფრო გაამდიდრეს „Sozvuçiye“-ს რუბრიკა, რომელსაც „Lares-jemçujin“ ეწოდება. აზერბაიჯანული პოეზიის ამ უნიკალურ მარგალიტებს შეგიძლიათ ქვემოთ მითითებული ელექტრონული მისამართის  მეშვეობით გაეცნოთ:

(http://sozvuchie.by/poeziya/item/5818-larets-zhemchuzhin-poeziya-azerbajdzhana-bayaty.html?fbclid=IwAR0n6YR2OgL7zogrdSKD7_z1u6ldlho89T0mV-lOgd0aTBpWsWeQber4BRQ)

 

და სხვა ...