ისა ისმაილზადეს შემოქმედება თურქეთის ლიტერატურულ პორტალში

ისა ისმაილზადეს შემოქმედება თურქეთის ლიტერატურულ პორტალში

        თურქეთის პოპულარულმა ლიტერატურულმა პორტალმა  “Erik agacioyku.com ”-მა აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის  „ აზერბაიჯანული ლიტერატურა საერთაშორისო ვირტუალურ სამყაროში“ პროექტის ფარგლებში გამოაქვეყნა ცნობილი აზერბაიჯანელი პოეტის ისა ისმაილზადეს  თურქულ ენაზე თარგმნილი შემდეგი ლექსები - „მინდა გაგეცნო“, „გუბურები“ და „მონატრება“. პუბლიკაციას თან ერთვის ვრცელი ინფორმაცია პოეტის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ.

   უნდა აღინიშნოს, რომ ლიტერატურულმა პორტალმა , რომელიც 2015 წლიდან ფუნქციონირებს, გასული წლის ივნისის თვეში აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრთან თანამოშორმლობის ფარგლებში გახსნა ახალი განყიფილება - „აზერბაიჯანული ლიტერატურა“. აღნიშნული განყოფილება სისტემატურად აქვეყნებს კლასიკური და თანამედროვე აზერბაიჯანული ლიტერატურის ნიმუშებს.

 

https://erikagacioyku.com/2021/05/24/isa-ismailzade-1941

 

 

 

და სხვა ...