აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი აწყობს შერჩევით ტურებს ზეპირი თარგმანის სფეროში

აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი აწყობს შერჩევით ტურებს ზეპირი თარგმანის სფეროში

 

     აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითმა ცენტრმა დაიწყო შერჩევითი ტურები  ქვეყანაში ენობრივი და მთარგმნელობითი მუშაობის გაუმჯობესებისა და ზეპირი თარგმანის სფეროში პროფესიონალი მთარგმნელების გამოვლენის მიზნით.

     ტურები ტარდება ინგლისურ ენაზე სოციალურ-პოლიტიკურ სფეროში სპეციალიზირებული მთარგმნელების პროფესიული უნარების ტესტირებისა და სერიფიცირების საფუძველზე.

     ტურებში მონაწილეობის მიღების მსურველებს თხოვთ მიმდინარე წლის 30 სექტემბრამდე გამოაგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტები info@aztc.gov.azზე, ან გადმოაგზავნოთ მისამართზე: ბაქო, ნასიმის რაიონი,  ალიმარდან ბეი ტოჩუბაშოვის . 74.

   

            1.პირადობის მოწმობის ასლი;

            2.CV.

შენიშვნა: 1. ტურებში მონაწილეობა ფასიანია.

საკონტაქტო ტელეფონი: (+994 12) 595-10-69 (შიდა ნომერი 107)

 

და სხვა ...