აგშინ ერვენის ლექსები თურქეთის ლიტერატურულ პორტალში

აგშინ ერვენის ლექსები თურქეთის ლიტერატურულ პორტალში

თურქეთის პოპულარულმა ლიტერატურულმა პორტალმა “dibace.net”- „უახლესი აზერბაიჯანული ლიტერატურა “ პროექტის ფარგლებში (აზსმც) გამოაქვეყნა ახალგაზრდა პოეტის აგშინ ევრენის თურქულ ენაზე თარგმნილი შემდეგი ლექსები: „სველი პერანგის ფოტო“, „ტკივილის რეცეპტი“ და „დავიწყების რეცეპტი“

ლექსები თურქულ ენაზე თარგმნა სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის სპეციალისტმა თურქულ ენაში ქემალა ალექბეროვამ.

უნდა აღინიშნოს, რომ პორტალი სისტემატურად აშუქებს თურქულენოვანი მწერლებისა და პოეტების ნაწარმოებებს.

 

 

http://www.dibace.net/dunyadan/aksin-evren-1990/

 

 

 

 

და სხვა ...