Azerbaycan Öyküleri Prag’da Tanıtıldı

Azerbaycan Öyküleri Prag’da Tanıtıldı

Devlet Tercüme Merkezi ile Çek Cumhuriyeti “Karolinum” yayıneviyle ortak projesi kapsamında Prag’da yayınlanmış “Sarı Gelin – Azerbaycan Öyküleri Antolojisi” tanıtımı düzenlendi.  

Etkinliğin açılış konuşmasını Prag Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Ivana Bozděchová yaparak kitaba alınmış eserlerin edebi özelliklerini, Çek diline çevri ve düzenleme sürecinden söz etti: “Azerbaycan edebiyatının genel manzarasını yansıtan nefis basılmış bu kitap Çek Cumhuriyeti’nin edebi muhiti tarafından büyük ilgiyle karşılandı, farklı edebi üsluplu eserlerin çevrisi yüksek değerlendirildi. Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezinin edebiyatlararası ilişki yönünde ortaya koyduğu bu proje kurumun yeni başarısı, iki dost ülke arasında medeniyetlerarası diyalogun gelişmesine büyük bir katkıdır”.

 Prag Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Jan Kuklík kitabın her iki ülkenin edebi-kültürel hayatı için yeni bir hadise olduğunu, uluslararası anlaşma için temel oluşturacak bu türden projelerin gerçekleştirilmesine sürekli büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Daha sonra Prag Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr.Zuzana Kříhová, Klára Choulíková, “Karolinum” yayınevi müdürü Petr Való, etkinliğe katılan Çek şair ve yazarları konuşma yaparak yayının Azerbaycan edebiyatının özgülüğünü, felsefi çalarlarını yansıtmasından söz ettiler, projenin Çek ve Azerbaycan halklarının birbirini daha iyi tanıması, medeniyetlerarası diyalogun kurulması çalışmalarına armağan olacağını söylediler.

Çek Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçisi Adış Memmedov yayının her iki ülke edebiyatı için önemini, Azerbaycan halkı ve kültürünün Çek okurlarına daha iyi tanıtılmasında önemini anlattı: “Bugüne kadar değişik dönemlerde tek tek yazar ve şairlerin eserlerinden bazı örnekler Prag’da basılsa da ulusal edebiyatın Çek okuruna böyle toplu şekilde sunulması büyük bir olaydır”.

Etkinliğin protokol hissesinden sonra kitaba alınan eserlerden – Azize Ceferzade’nin “Beklenmedik Dönüş”, Anar’ın “Gürcü Soyadı”, Elçin’in “Sarı Gelin” öykülerinden parçalar seslendirildi, Azerbaycan halk türküsü “Sarı Gelin” söylendi.

Bu sene mart ayında Prag’da yayınlanmış kitaba Abdürrahim Bey Hakverdiyev, Celil Memmedguluzade, Süleyman Rehimov, Ali Veliyev, Mir Celal, Enver Memmedhanlı, Anar, Azize Caferzade, Maksut İbrahimbeyov, Yusuf Sametoğlu, Elçin, İsi Melikzade, Mevlit Süleymanlı, Kemal Abdulla, Şahmar, Sara Nezirova, Rafik Tağı, Saday Budaklı, İtimat Başkeçit gibi ünlü Azerbaycan yazarlarının eserleri alındı.

 

Galeri

DİĞER MAKALELER

 • “HAYDAR ALİYEV VE GÜRCİSTAN” KİTABI TİFLİS’TE “HAYDAR ALİYEV VE GÜRCİSTAN” KİTABI TİFLİS’TE

   

  “Haydar Aliyev Yıl dönümü”ne bir katkı olarak yayınlanmış “Haydar Aliyev ve Gürcistan” kitabının tanıtımı yapıldı. Gürcistan parlamentosu büyük salonunda gerçekleşmiş toplantının ilk konuşmacısı Gürcistan Yazarlar Birliği başkanı, Rustaveli Devlet Ödülü alan Makvala Gonaşvili tarihin zor dönemlerinde Haydar Aliyev’in Gürcistan’nın politik-ekonomik, sosyal yaşamındaki önemli etkisinden, gerçekleştirdiği enerji projeleri sayesinde yurttaki politik ve ekonomik durumun köklü deyişiminden bahsetti. Daha sonra konuşmaya Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi Genel başkanı Halk yazarı Afak Mesut başladı:

   

   

 • “HAYDAR ALİYEV VE GÜRCİSTAN” KİTABI YAYINLANDI “HAYDAR ALİYEV VE GÜRCİSTAN” KİTABI YAYINLANDI

   

  Çağdaş Azerbaycan’nın kurucusu, dünyaca ünlü politika adamı Haydar Aliyev’in 100. Yıl dönümüne ilişkin Gürcistan aydınları ve Azerbaycan Devlet Merkezi’nin ortak çabasıyla hazırlanmış “Haydar Aliyev ve Gürcistan” kitabı Tiflis’te yayınlandı.

   

   

 • RUSYA EDEBİYATI AZERBAYCAN’DA YENİ AŞAMASINI YAŞIYOR RUSYA EDEBİYATI AZERBAYCAN’DA YENİ AŞAMASINI YAŞIYOR

  Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi ve Rusiya Tercüme Enistitüsü ortak projesi kapsamında Azerbaycancaya çevrilmiş “Küçük Kahraman” (F. Dostoyevski) ve “Çevenkur” (A. Platonov) kitaplarının tanıtımı yapıldı...